понеделник, 23 юни 2008 г.

4% пазаруват по интернет

Експрес - 13 стр.
4% пазаруват по интернетЕдва 4% от сънародниците ни са закупили стока или услуга през интернет за последните 12 месеца, показват данните от проучване на Евробарометър. Това ни отрежда последно място по този показател в ЕС, където средната стойност на тази цифра е 33%. Най-много пазаруват през мрежата холандците -68%. Сред главните пречки пред електронната търговия в ЕС са отказът на търговците да продават извън страната, в която са базирани. Други спънки са езиковата бариера и липсата на достъп до интернет.

понеделник, 23 юни 2008 05:00:36

Няма коментари: