вторник, 24 юни 2008 г.

Лобистите пред ЕС вече ще се регистрират

Пари - 9 стр.
Лобистите пред ЕС вече ще се регистрират

Анелия ХРИСТОВА

15 000 лобисти в Брюксел харчат 1 млрд. EUR, защитавайки определени интереси
От юли лобистките организации и лица, отстояващи определени интереси пред евроинституциите и участващи във вземане на техните решения, ще трябва да се регистрират в онлайн регистър. Въпреки че много европейски законодатели настояваха регистрирането на лобистите да е задължително (както е в САЩ), то ще е само доброволно засега. Това стана причина вчера, когато ЕК стартира дългоочаквания регистър, експерти да коментират, че той няма да освети лобистката индустрия. Към последната спадат компании, PR консултанти, адвокатски къщи, недържавни организации, профсъюзи. Вписващите се в регистъра ще трябва да посочат целите си и областите на политиките, към които проявяват интерес. Те също ще трябва да разкрият финансова информация, за да се изяснят движещите сили, стоящи зад лобистката структура. Лобиращите от името на трети лица ще трябва да посочат имената на клиентите си. Първият български лобист, вписал се в регистъра, е неправителствената организация Съюз на българите по света - Бъдеще със седалище във Франция.
***
Детайли
► Регистриращите се трябва да подкрепят етичен кодекс на лобистите, приет от ЕК. в него залягат принципи като откри-тост, честност и почтеност, които следва да ръководят дейността им в отношенията им с ЕК.
► В кодекса има 7 ясни правила за поведение, които представителите на интереси се очаква да спазват.
► Ако правилата бъдат нарушавани, ще има санкции, стигащи до изключване от възможността да се лобира в европейските институции.
► Групата за прозрачност ALTER EU разкритикува регистъра, наричайки го просто жест, и поиска в скоро време да бъде заменен с по-строг.
***
Текст под снимка
Сийм Калас, зам.-председател на EК, заяви, че лобирането е необходим и разрастващ се бизнес и регулирането е неизбежно, но според експерти новата инициатива няма да е достатъчно резултатна

вторник, 24 юни 2008 06:45:08

Няма коментари: