понеделник, 9 юни 2008 г.

Препоръката е най-добрата реклама

Пари - 28 стр.
Препоръката е най-добрата реклама

Дарина ЧЕРКЕЗОВА

Във Великобритания 0.26% от БВП са генерирани от консултантски услуги. У нас процентът е 0.06
Как да изберем консултант? Броят на фирмите и индивидуалните консултанти, които предлагат експертни съвети в най-разнообразни области, нараства с тревожна скорост. За съжаление консултантската дейност не е ясно регламентирана като професиите адвокат, счетоводител или одитор, поради което има риск да попаднете и на некомпетентен консултант, напомнят от Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО). Само срещу 20 лв. човек може да си отпечата визитки с надпис "консултант" и да посочи дори не стационарен, а мобилен телефон, така че трябва да бъдете предпазливи, казва Екатерина Игнатова, изп. директор на организацията.
Съвети
Един консултант трябва да покрива четири области на компетентност - знания, опит, умения и етика. Първите две може да бъдат доказани с документи. Що се отнася до уменията и етиката на консултанта, може да поискате списък на фирмите и проектите, по които е работил, и да потърсите референции от досегашните му клиенти. Устната препоръка е най-силната реклама, показва едно от последните проучвания на БАУКО. Хората предпочитат да се посъветват със свои партньори или с други фирми с подобна на тяхната дейност или проблем. Добра референция естествено е и членството в БАУКО, тъй като някой вече е проверил всичко необходимо и дава гаранция за професионализма и етиката на консултанта, към който се обръщате, казва Игнатова. И накрая не трябвала забравяме, че успехът на всеки консултантски проект зависи и от добрата "химия" между консултанта и клиента, от доверието и ангажимента на всяка страна - а това са неща, които проличават впоследствие, допълва Игнатова.
Тенденции
Консултантската дейност, свързана с писането и управлението на проекти за евросубсидии, в момента е много "модерна", но това все пак не е най-големият дял от консултантския пазар, отчитат от БАУКО. Процентно най-много са консултантите, които работят в сферата на управлението на качеството, човешките ресурси и ГГ, смята изпълнителният директор на организацията. В Европа най-търсените услуги в бизнес консултирането са за ГГ сектора. Ние се движим с известно закъснение от около две години след европейския пазар, така че след време вероятно и у нас ще бъде така, коментира Игнатова.
Статистика
Много български консултанти са на нивото на европейските, но все още не са много хората, които търсят външна помощ, отчитат от БАУКО. Проучване на Министерството на икономиката и енергетиката например показва, че 73% от малките и средните предприятия никога не са ползвали консултанти. Добрата новина е, че половината от тези, които са ползвали консултанти, са посочили, че са напълно доволни, а 47% - че са почти изцяло доволни. Близо 2/3 от тези, които не са ползвали консултанти, казват, че нямат нужда от такива, което показва много ниска зрелост на пазара, отчита Игнатова. По думите й в развитите страни както бизнесът, така и публичните институции заделят повече средства за външни, специализирани консултанти. Европейският лидер в това отношение е Великобритания, където 0.26% от БВП се генерират от консултантския бизнес. За сравнение у нас този показател е 0.06%, какъвто е и в Португалия например.
***
Визитка
БАУКО е създадена през 1997 г. В нея членуват 31 консултантски компании и 56 индивидуални членове, които притежават квалификационната степен CMC. Организацията обединява приблизително 600 професионални консултанти. БАУКО е член на FEACO (Европейска федерация на националните консултантски асоциации)и ICMCI (Международен съвет на институтите поуправленско консултиране).
***
Текст под снимка
Екатерина Игнатова, изп. директор на Българската асоциация на управленските консултантски организации

понеделник, 9 юни 2008 03:45:41

Няма коментари: