понеделник, 9 юни 2008 г.

Маркетингът не е само за големите

Дневник - малки и средни предприятия - 18 стр.
Маркетингът не е само за големите

Албена БОРИСОВА

Използването на реклама и маркетинг услуги е абсолютно задължително за успеха на малките и средните компании, въпреки че все още много мениджъри в България не осъзнават този факт. „Част от собствениците продължават да не са уверени в нуждата от обратна връзка с потребителите и клиентите. Вероятно те са по-консервативни - хора, които наблягат предимно на дейността си, и основният фокус на тяхното внимание е върху това да работят, да произвеждат и да представят услуги", смята директорът на маркетинг агенцията „Синовейт" Стоян Михайлов. Според генералния директор на агенцията за интегрирани маркетингови комуникации Euro RSCG Sofia Мартин Дановски тъкмо за малкия и средния бизнес нуждата от маркетинг и реклама е по-изострена заради факта, че се работи в изключително конкурентна среда. Ако например произвеждаш лютеница, можеш да се конкурираш с още 50 компании, затова е необходимо компаниите много по-ясно да диференцират продуктите си от това, което предлагат другите играчи на пазара, обяснява Дановски. Маркетинговите проучвания са особено полезни за производителите на бързооборотните стоки като храните, обяснява и Стоян Михайлов. Според него съвременното общество е фундаментално ориентирано към промяната, затова дори и най-малката новост би могла да бъде предимство при налагането на марка или продукт. Директорът на „Синовейт" дава за пример промяната в рецептурата на „Нескафе" от „Нестле" при налагането на „Нескафе 2 в 1" и „Нескафе 3 в 1", които са нагледен пример за това как дори и най-големите играчи на пазара са обречени, ако не предлагат новости. Но за да се реализира това, фирмата трябва основно да проучи навиците и нуждите на потребителите си, обясняват експертите. Малките и средните предприятия естествено не биха могли да си позволят поддържането на специални лаборатории за нововъведения. Маркетинговите агенции обаче предлагат съвсем като например качествени изследвания с ясен и добре специфициран таргет, които не струват повече от 1000 - 1500 евро. фирмите също така биха могли да се включат и в т.нар. омнибус - това е вид изследване, в което се събират различни клиенти, които си поделят разходите. Участието с няколко въпроса в омнибус не надвишава 1000 евро. Това е услуга, която би могла да помогне на предприемачите, ако искат да проучат пазара и навиците за потребление на предлаганите стоки. Съществува и т.нар. кабинетно проучване (desk research), което се основава на вече налична информация. Тя се събира и анализира от маркетинг специалистите и може да бъде използвана при проучване на обема на пазара, основните играчи в него, каналите за дистрибуция. Тези данни дават добра ориентация на бизнеса дали има ниши в техния сектор и в каква посока си струва да се инвестира. Според Мартин Дановски малкият и средният бизнес трябва да търсят за рекламата си по-ефективни канали за комуникация, които да достигат директно до таргета и при които да няма разсейване на посланията. Удачно е също и използването на т.нар. партизански тактики и интернет. Когато обаче се гради имидж, тези канапи не вършат добра работа и е по-подходящо да бъдат заменени с PR комуникация, предупреждава експертът. Той препоръчва също които могат да дадат правилната посока за развитие на компанията още при вземането на първоначалните решения за позиционирането на марката или корпоративния имидж. След като се постави основата, фирмата вече може да наеме един или няколко маркетингови специалисти. Когато бизнесът се развие достатъчно и трябва да поеме по нов път, също се препоръчва да се използват услугите на консултантска компания. При избора на партньор - консултант в областта на маркетинга и рекламата, е важно компанията да прецени правилно своите възможности. Ако бизнесът й е малък, тя трудно би могла да работи с голям международен консултант. По-скоро малкият и средният бизнес трябва да намерят консултантска компания, която се интересува от бизнеса им и отговаря на тяхното ниво на развитие или малко го изпреварва.

понеделник, 9 юни 2008 06:44:08

Няма коментари: