неделя, 8 юни 2008 г.

Второ национално проучване на „Мениджър" сред студентите

сп. Мениджър - 14 стр.
Второ национално проучване на „Мениджър" сред студентитеБанките най-желани за работа, но парите не са най-важни
Маркетинг, туризъм, търговия също са много популярни сред бъдещите специалисти, показва анкета в най-големите икономически университети в страната. Здравеопазване, енергетика, горско и селско стопанство са най-малко харесвани. Голямата част от утрешните висшисти искат да останат в страната, само 9,6% поглеждат към чужбина МОЖЕ БИ МАЛКО НЕОЧАКВАНО, но студентите в България не поставят на първо място парите при избора на компания, в която биха започнали работа. А възможностите за кариера. Това показва второто национално проучване на "Мениджър" сред възпитаниците на най-големите икономически университети в страната. В него участваха 1811 студенти от 9 водещи бизнес училища. През миналата година попитахме кои са най-желаните работодатели. Тази - зададохме четири въпроса:
- Кое е най-важното за вас при избора на компания?
- В коя професионална област искате да правите кариера?
- Къде ще откриете желаната работа?
- Кога очаквате да станете мениджър?
Отговаряха студенти от УНСС, НБУ, от стопанските факултети на
СУ и ТУ в София, от Икономическия университет във Варна, от Бургаския университет "Проф. д-р А. Златаров", от Стопанската академия в Свищов, от Американския университет и от Югозападния университет в Благоевград.
78,8% от анкетираните са на въз раст между 20 и 24 г. До 19 г. са 15,2%, а над 25 г. - 6%. Момичетата са 60,9% от участниците в проучването. 40,1% от анкетираните студенти са убедени, че шансът за кариера в една компания е най-важен при избора на бъдеща работа, а 14,3% -възнаграждението. Парите са на трето място сред най-важните фактори при избора на компания за работа. На второ са екипът и колегите, посочени от 24,4% от студентите. 14,2% смятат, че спецификата на работата е най-важна. Едва 5,8% от анкетираните заявяват, че биха започнали работа в компания единствено заради утвърдения й имидж на пазара.
Почти половината - 42,6% от студентите у нас, искат да се занимават с финанси, банки и инвестиции, показва отговорът на втория въпрос в нашето проучване. Следващата най-желана област за работа за 38,5% от анкетираните са маркетингът, рекламата и пиа-рът. Веднага след това се подреждат туризмът и хотелиерството с 28,3%.
Очевидно банките се възприемат като стабилни бизнес организации, които осигуряват добри възможности за работа и кариера. Популярността на маркетинга, рекламата и пиара вероятно се дължи на
свободата и творчеството в действията, която студентите очакват, че ще имат. Интересът към туризма се обяснява с бурното развитие на отрасъла и възможностите, които той дава на младите специалисти.
Заради добрите доходи, които са традиционни за търговията, интересът към нея също е голям. 17,6% от всички анкетирани посочват, че искат да се занимават с продажби под една или друга форма. 13,9% от студентите посочват, че искат да правят кариера в областта на счетоводството и одита. Човешките ресурси и фирмената администрация са търсени от по над 12% от студентите.
Всяка от останалите области събира под 10%. Здравеопазване-
то, енергетиката, горското и селското стопанство са най-малко желаните отрасли от бъдещите икономически кадри.
Има известна разлика в предпочитанията на момичетата и момчетата. На много по-голяма популярност сред студентките се радват счетоводството и одитът. 16,9% от тях биха започнали работа в тази област, докато при момчетата процентът е 9,4. При силния пол по-популярни за бъдеща работа са компаниите в областта на информационните технологии и телекомуникациите. Съответно 11,9 и 9% ги сочат като предпочитани за работа. При колежките им тези области дори ги няма в отговорите.
Изглежда, вълната на масовото напускане на страната сред висшите специалисти постепенно утихва, показва проучването. В чужбина искат да работят 9,6% от студентите икономисти, като най-предпочитаните страни са САЩ, Великобритания и Германия.
Голямата част от анкетираните се ориентират към кариера в България. 35,4% очакват, че ще открият желаната работа в града, в който се намира университетът. Малко над една четвърт - 27,7%, са убедени, че в техния роден град няма достатъчно възможности за кариера в желаната професионална област, затова са ориентирани към по-големите градове, в т.ч. и София. Леко тревожен е фактът, че 13,9% от студентите се затрудняват при отговора на въпроса къде може да открият желаната работа. 2,8% отговарят, че вече са намерили мястото си и работят това, което най-много искат.
Очевидно студентите гледат с уважение и респект към дейността на мениджърите и въпреки характерното за възрастта нетърпение не мислят, че веднага ще станат ръководители. 34,6% очакват, че ще започнат да управляват хора до 5 години. Прогнозата е реалистична - практиката показва, че средната възраст, при която се поема първи мениджър-ски пост в повечето български компании, е около 27-28 години. Само 3,4% от всички студенти се чувстват готови да станат мениджъри веднага. Почти три пъти повече - 11,2% от младите кадри, нямат амбиции да стават шефове. За тях работата на експерти е напълно задоволителна.
неделя, 8 юни 2008 04:58:37

Няма коментари: