събота, 14 юни 2008 г.

Интернет рекламата в САЩ изпреварва телевизионната и печатната

Класа - 2 стр.
Интернет рекламата в САЩ изпреварва телевизионната и печатнатаОбщите разходи за реклама в САЩ са нараснали с 0,6% през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2007 г., показват данни на компанията за маркетингови проучвания TNS.
Изнесените данни очертават една тенденция, в която ръстът на разходите за банерна реклама в интернет изпреварва сериозно този на разходите за телевизионна реклама и реклама в печатните медии.
Независимо от факта, че бележи спад в сравнение с двуцифрения ръст, отчитан през 2007 г., нарастването на разходите за банерна реклама в интернет изпреварва растежа в почти всички категориите, включени в проучването на TNS.
Разходите за банерна реклама бележат стабилен ръст от 8,5% на годишна база през първото тримесечие, докато за същия период разходите за телевизионна реклама се увеличават само с 1,5%, а средствата, изразходени за реклама във вестници, намаляват с 5,2%.
Разходите за реклама в кабелни телевизии и външна реклама бележат ръст от 4,1% и 2,5%, респективно. .
Опасенията за настоящите икономически условия и поведението на потребителите оказват своето влияние на рекламния пазар през първото тримесечие.
След обещаващ старт на
годината разходите за реклама намаляват осезаемо през март, а предварителните резултати за началото на второто тримесечие показват малък напредък в сектора.
В процентно отношение разходите за реклама бележат най-голям растеж при подкатегории като неделните списания (+17,1%) и локалните радио мрежи (+12,0%).
Разходите за реклама в синдикирани телевизии нарастват с 11,2%, подпомогнати от повече програмни часове и по-слаба зависимост от стачката на сценаристите.
Десетте най-големи рекламодатели през първото тримесечие на 2008 г. са отделили общо 4,425 млрд.
долара за реклама, което представлява увеличение с 1,6% на годишна база.
Класацията се оглавява от Procter & Gamble, която запазва водещата си позиция след 15-процентно увеличение на разходите за реклама до 836,4 млн. Pepsi Co успява да влезе в класацията под номер осем, след като увеличава разходите си за реклама с 39% до 334,4 млн. долара.
Десетте водещи категории по отношение на рекламата са шразходили общо 17,399 млрд. долара през
първото тримесечие, което е намаление с 1,8% на годишна база. Категорията на финансовите услуги остава на първо място с 2,235 млрд. разходи за реклама.
събота, 14 юни 2008 06:16:25

Няма коментари: