вторник, 9 декември 2008 г.

Липсата на регулиране прави интернет успешен

БИГ БГ - Новините
Липсата на регулиране прави интернет успешенДАИТС обяви предложения за ефективна саморегулация
В България от близо 10 години интернет е телекомуникационна дейност, която не се регулира и не подлежи на лицензиране. Досега в голяма степан успехът на интернет индустрията бе заложен в стратегията на „неправителственото регулиране”, каза Пламен Вачков, председател на ДАИТС, на състоялата се през седмицата кръгла маса „Съдържание и интернет – взаимодействие между правоносители и интернет доставчици”.
Авторското право може да бъде както двигател, така и пречка пред свободата на изразяване, заяви още Вачков. То е нужно за запазване на творческия потенциал и за защита на икономическите интереси на носителите на права. От друга страна, чрез ограничаване на достъпа до съдържание и информация, авторското право може да има негативно въздействие върху свободата на изразяване, образование и развитие, смята председателят на ДАИТС.
Той обяви няколко стъпки, които производителите и доставчици на услуги, от една страна, и държавата, от друга, трябва да предприемат, за да се осигури ефективна интернет саморегулация. Обществените организации, сдружения, производителите и доставчиците на услуги е добре да маркират вредното и незаконно съдържание в интернет, за да се улесни неговото филтриране. Нужни са програмни и технически средства на достъпни цени, с помощта на които родителите да могат да определят опасните области за техните деца.
Пламен Вачков предложи още да бъдат предприети действия за разработване на системи за определяне на възрастта на потребителя. Той лансира и идеята да бъдат информирани потребителите за опасностите за тяхната лична неприкосновеност и за тяхната отговорност като създатели на съдържание, преди да започнат да използват конкретна интернет услуга.

Няма коментари: