четвъртък, 11 декември 2008 г.

Доц. Д-p Маргарита Пешева, председател на СЕМ: Поправките в медийния закон не зачитат плурализма

Класа - 11 стр.
Доц. Д-p Маргарита Пешева, председател на СЕМ: Поправките в медийния закон не зачитат плурализмаЕдно от първите решения на СЕМ, след като отново станахте негов председател, бе да направите мониторинг на "Неделя 150" по БНР и на "Панорама" по БНТ. Означава ли това, че най-накрая съветът затяга изискванията върху държавните медии?' СЕМ реши да проведе мониторинг по отношение на плурализма на мнения и гледни точки в публицистичните и новинарските предавания на БНР и БНТ, като обществени оператори.
Съветът не е правил такъв мониторинг от 6 г. Важно е да се проследи как в обзорните предавания "Неделя 150" и "Панорама" се представят различните идеи. В този смисъл регулаторът ще се стреми не да цензурира БНР и БНТ, а да изисква от тях да представят на обществото всички възможни гледни точки по определен проблем.
Доц. Георги Лозанов наскоро предложи частните медии, включително и печатните, да кандидатстват в държавен фонд, който да финансира обществени проекти. Одобрявате ли тази идея? финансирането на обществените медии отдавна е нерешен въпрос, защото регулаторната рамка, която предвижда двете обществени медии да се финансират чрез такси, не сработи. Предложението на доц. Лозанов е възможен вариант за действие. Този въпрос изисква законодателно уреждане. Но да не забравяме, че прякото финансиране на двете обществени медии от бюджета може да се разгледа от ЕК като форма на държавна помощ и страната ни да бъде санкционирана за това. Наскоро ЕК разреши на френската обществена телевизия държавна помощ но същевременно й забрани да излъчва търговско слово.
Работата на СЕМ не е особено прозрачна дори за гилдията. Ще промените ли нещо?
Дейността на съвета наистина може да е повече публична. Като председател на органа вече полагам усилия в тази посока -от всяко заседание ще има през съобщение, много по-активен ще бъде и професионалният диалог с неправителствения сектор. В Директивата за аудиовизуалните медийни услуги се обръща специално внимание на корегулацията, (на професионалните връзки и взаимодействия с влиятелни за сектора организации като АБРО, например.
СЕМ току-що спечели окончателно делото пред ВАС за аналоговите ефирни тв конкурси в София, Варна и Пловдив. Как ще комен тирате? Не бих си позволила да коментирам решението н а ВАС.
Удовлетворена съм обаче, че Темида потвърди позицията на СЕМ да отмени решенията за старт на тези конкурси поради оттеглянето на честотния ресурс за тях от страна на КРС и предвиждането на тези честоти в плана на МС за първия етап на настъпващата цифровизация. По този казус няколко пъти в съвета съм внасяла мотиви за отрицателен вот. В тях съм се позовавала на изисквания на медийния закон, които не бяха спазени. Ето защо тази конкурсна процедура изначално беше опорочена.
Цифровизацията вече закъснява. Как ще й повлияе финансовата криза?
Да, цифровизацията вече закъснява, тъй като според плана на Министерския съвет първият етап трябваше да се осъществи в средата на тази година. Да се надяваме, че до края на 2008 г. ще бъде приета регулаторната рамка. Това ще бъде чудесен коледен подарък за медийната среда като цяло и за регулаторния орган в частност. Дали обаче финансовата криза ще повлияе на цифровизацията, не се наемам да гадая.
Медийният закон отново се поправя, а СЕМ излезе със свои предложения.
Какво ви притеснява?
СЕМ участва активно в консултационния процес за измененията и допълненията на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) във връзка с цифровизацията. Внесохме становище пред медийната комисия в парламента, в което изразяваме несъгласие по няколко важни въпроса. По отношение на законовите гаранции на обществения интерес регулаторната рамка трябва да гарантира свободата на избор на зрителя в качеството му на медиен потребител, да защитава медийния плурализъм. По отношение на ролята на обществения оператор БНТ в цифровата среда законът трябва да съдържа правила и гаранции за програмната, техническата и финансовата независимост на БНТ като обществена телевизия. СЕМ предлага на законодателя още веднъж внимателно да прецени ролята и правомощията на СЕМ като регулатор по съдържанието в цифровия преход. СЕМ трябва да проведе конкурсна процедура за тв програми, предназначени за цифров пренос, защото само той е компетентен да прецени как те да се разпределят, за да бъде максимално защитен общественият интерес. КРС като регулатор по
инфраструктурата не може да прецени доколко се гарантира програмното многообразие и се защитава плурализмът. Новият законопроект не съдържа никаква регламентация и на допълнителните услуги, специфични за цифровото разпространение като видеото по заявка, например. Той не разграничава и новите фигури на разпространение на тв съдържание и създава предпоставки за вертикални концентрации. В този смисъл СЕМ смята, че този законопроект не зачита в достатъчна степен обществения интерес и не създава условия за формирането на плуралистична медийна среда. Но законодателят вече предложи нова философия - според внесените поправки от Иво Атанасов СЕМ ще изпълнява активна роля при лицензирането на тв програми, предназначени за цифров пренос и при избора на техния вид и профил.
Одобрявате ли идеята един оператор да притежава трите мултиплекса по време на първия етап от цифровизацията? Като изхожда от европейските правни предписания, СЕМ смята, че въвеждането на законово правило за предоставяне на всички цифрови капацитети за разпространение на едно предприятие за три мултиплекса за първия етап на цифровизацията е грубо нарушение на европейските норми и предписания. Тази позиция на законодателя вече се ревизира, в поправките на Закона за електронните съобщения, доколкото зная, е разписан държавен мул-типлекс за нуждите на БНТ, който ще гарантира обществения интерес.
А увеличените правомощия на председателя на СЕМ?
Съветът смята, че те застрашават неговата независимост като колегиален и колективен орган. Това е в противоречие с разпоредби в медийния закон. Надяваме се, че тези поправки ще бъдат преосмислени.
От 2002 г. СЕМ не е актуализирал списъка със събитията от обществена значимост. Съгласни ли сте с твърденията, че регулаторът е виновен и е позволил на кабелни оператори без национален обхват като "Диема" да купят Европейския шампионат по футбол 2008? СЕМ вече активно работи по процедурата за приемането на списък на събития, които имат важно значение. В един от етапите тя предвижда публично обсъждане. Вероятно то ще се случи още в началото на следващата година. Що се отнася до спортните права, там нещата са по-сложни. СЕМ няма законови правомощия да се намесва в търговски преговори.
Езикът на омразата е сред основните в медиите. Как ще коментирате предложението на ДПС да се увеличи наказанието за насаждане на етническа омраза? Такъв текст вече има в Наказателния кодекс, но с по-кратки срокове. Решаването на проблема с недопускането на език на омразата в радио- и тв програми изисква не толкова нова регулаторна рамка, колкото по-широко публично обсъждане какво означава език на омразата в медиите. Обществото не е готово да санкционира онези предавания или водещи, които налагат език на омразата или подбуждат към расова, религиозна или етническа ненавист. Когато СЕМ през 2003 г. заличи регистрацията на телевизия "Ден" именно заради подбуждане на такава ненавист, действието му беше изтълкувано най-вече като упражняване на цензура и задушаване на свободното слово. Въпреки това и днес смятам това решение за правилно.

Няма коментари: