понеделник, 15 декември 2008 г.

Цифровизацията на път да блокира, преди да тръгне

Дневник - 3 стр.
Цифровизацията на път да блокира, преди да тръгне

Албена БОРИСОВА

Депутатите трябва да постигнат консенсус преди Коледа по законовите промени, които ще регулират процеса Преминаването към цифрово телевизионно излъчване може да бъде провалено още преди процесът реално да започне. Причината е в острите спорове, които се водят по промените в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които трябва да се регламентира процесът. В края на миналата седмица Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) заплаши, че членовете й са готови да стигнат дори до съд, ако Министерският съвет и депутатите не се вслушат по забележките спрямо готвените промени в двата закона. Конкретна причина за това станаха промените в ЗЕС между първо и второ четене на проекта, които предвиждат всички аналогови тв лицензи да бъдат прекратени, когато спектърът, който е предоставен с тях, стане необходим за изграждане на цифровите мрежи. Очаква се това да се случи през 2010 г. Разрешителните на Би Ти Ви и „Нова тв“ обаче са за много по-дълъг период и те настояват за по-дълъг преходен етап, в който да има и аналогово, и цифрово излъчване. Според техни представители операторите могат да освободят ефира, но не по принуда, а доброволно. В ЗРТ не е предвидено задължително заличаване на лицензите им, но такова условие има в проекта за промени за ЗЕС. Заради силния натиск на частните национални телевизии депутатите вече заложиха промени в ЗРТ, според които Би Ти Ви и „Нова“ получават статут на задължително разпространявани програми при цифровото излъчване. Така те трябва да бъдат компенсирани заради предсрочното освобождаване на аналоговия ефир. Обсъждането на двата законопроекта ще продължи и през тази седмица, но не е ясно дали до началото на коледната ваканция депутатите ще стигнат до консенсус по тях. Забавянето крие риск България да не е готова с преминаването към цифрови мрежи през 2012, каквото е изискването на ЕС. Държавата ще се опита да компенсира закъснението, като залага в ЗЕС изискване конкурсите за изграждане на първите 3 мултиплекса и вторите 3 мултиплекса да текат едновременно.

Няма коментари: