вторник, 16 декември 2008 г.

Социалният живот - все повече онлайн

Дневник - 10 стр.
Социалният живот - все повече онлайн

Милан КОЕВ, News24.bg

Както днес нямаме никаква представа за технологичните навици на поколенията от 2028, така и през 80-те архитектите на компютризацията със сигурност и в най-смелите си прогнози не са предричали, че 30 години по-късно приятелите ни в компютъра ще са повече от приятелите ни навън.
През 2008 вече съществува необратимият процес на хоризонтализация на социалния ни живот в интернет. От много рекламни спотове сте чували маркетинговото „Важните сте вие!“. Е, от прекомерна употреба на израза взехме, че си повярвахме. И наистина в момента „ние“ определяме посоката, съдържанието, целите и начините с всичко, което правим в интернет. Ако мисловно приемем, че интернет е една окръжност, то, докато пиша тази статия, тя вече е увеличила диаметъра си от състоянието, в която се е намирала преди няколко минути. Онлайн средата не само че не подлежи на контрол, но и създава силна предпоставка за времеви паралелен свят, в който законите на физическия свят са невалидни, а интелектът - свръхпродуктивен.
И ако на нас, поколенията от днес, все още ни е трудно да свикнем със социалните форми на живот онлайн, то бъдещите генерации ще са двигателите на този процес, тъй като от най-ранна възраст ще живеят така. Представете си колко ще е трудно да възпитавате детето си със своя собствен опит, след като то ще разполага с данни от опита на милиони хора с подобни сценарии. Всички тези процеси на дигитализация ще рефлектират не само върху поведението на хората, но и върху начина им на живот.
Причината за свръхдинамизирането на информацията е естествената нужда на човек да прави всичко по-бързо, по-удобно, по-мащабно. Тази нужда не е никак нова. Преди хиляди години пощенски гълъби са ставали рядка порода, които имали по-голям размах на крилете и са летели по-бързо от останалите. По време на индустриализацията са се строели магистрали, за да могат транспортните средства да се движат по-бързо. Днес вече говорим за информационни магистрали, които несъмнено правят живота ни още по-бърз. Все още чета изказвания на уж умни глави, които разглеждат интернет като нов вид медия, като мрежа от уебстраници, като алтернативен рекламен канал и пр. Други предричат срив на материалната база, осигуряваща интернет връзката, трети, в това число и правителства (Китай), се опитват да налагат цензура върху интернет съдържанието. Но те просто са объркали рейса. Скоро ми попадна интересно сравнение. Ако темповете на развитие на приложенията за онлайн комуникация (като Skype, ICQ и други) продължават със същата скорост и начинът им на употреба се запази, а именно в 80% от времето се комуникира чрез писане, то през 2050 г., ако човек средно на ден изговаря межди 2000 и 25 000 думи, делът на написаните думи чрез тези средства ще е по-висок от този на вербално изказаните думи в целия свят. Това сравнение в никакъв случай не би могло да означава, че човекът ще спре да говори. Напротив, ще говори два пъти повече. Тогава вероятно думата интернет вече няма да се използва… Точно тук всяка съвременна баба вероятно би попитала: Then w’s next? Не се знае. Но съвсем скоро Google и NASA пуснаха интернет в Космоса. Оставям място за малко въображение…

Няма коментари: