вторник, 13 януари 2009 г.

Сериалът - новата златна мина за печалби

Пари - 27 стр.
Сериалът - новата златна мина за печалби

Боряна Николаева, Христиана Димитрова

Българските телевизии тепърва ще откриват ползите от тази неразработена ниша у нас
Доскоро по телевизионните екрани у нас властваше модата на реалити форматите. И досега те остават предаванията с най-високи рейтинг стойности, но като че ли се забелязва известно прена-сищане на пазара и търсене на неразработени ниши. Подобна сфера, в която родните телевизии биха могли да насочат инвестициите си, е производството на сериали. На Запад в развитите пазари това е бизнес, който е добил популярност и носи огромни приходи, но у нас все още се правят само плахи опити за продуцирането на този жанр.

Няма коментари: