вторник, 13 януари 2009 г.

Американците избраха глобалната мрежа

Пари - 28 стр.
Американците избраха глобалната мрежа

Боряна НИКОЛАЕВА

В САЩ вече предпочитат да научават новините от интернет, а не от вестниците
Данните от проучване, проведено от Pew Research Center, показват, че пресата и телевизията в САЩ губят позиции спрямо глобалната мрежа. В него се посочва още, че нито една медия не е успяла да измести телевизията от лидерското място и тя е основен източник на информация както на местни, така и на международни новини. 40% от анкетираните се информират основно от глобалната мрежа, 35% от пресата и 70% научават новините от малкия екран.
Процентите
Проучването показва още, че Интернет бележи ръст от 16% спрямо същия период на миналата година, когато е спечелил само 24% от доверието на аудиторията. Пресата отбелязва спад от 1%, но интересна тенденция е, че от 2001 г. досега тя се движи само надолу. Ако тогава 45% от аудиторията се е обръщала към нея като основен източник на информация, през 2008 г. процентите са с десет по-малко.
За телевизията в САЩ най-силната година е била 2002, когато се е ползвала с доверието на 82% от населението, а през 2008 г. то спада до 70%.
Трудности
За неизгодната позиция, в която се намира пресата в САЩ, говори и поредният вестник, изправен пред фалит - медийната корпорация Hearst е обявила за продажба вестник Seattle Post-Intelligencer. Ако не се намери купувач в течение на 60 дни, се казва в заявление, разпространено от Hearst, ще бъде взето решение за закриване на вестника или за преминаването му само в онлайн версия със запазване на минимален брой от щата на журналистите. Hearst притежава Seattle Post-Intelligencer - един от най-старите вестници в САЩ, създаден през 1921
г. От 2000 г. ежедневникът, излизащ в тираж от 114 000 екземпляра, е на загуба. През 2008 г. загубите на Seattle Post-Intelligencer се оценяват на 14 млн. USD, а по прогнози за 2009 г. изданието ще покаже още по-лоши финансови резултати. През декември миналата година изданията The Detroit News и Detroit Free Press обявиха своите планове за намаляване на дописките и разширяване на онлайн версиите. Вестник The Christian Science Monitor има намерение да се откаже въобще от всекидневните печатни издания и да се съсредоточи в развитието си в интернет.

Няма коментари: