сряда, 14 януари 2009 г.

Euro RSCG Sofia u IntelDay Solutions стават стратегически партньори

Класа - 11 стр.
Euro RSCG Sofia u IntelDay Solutions стават стратегически партньориEuro RSCG Sofia u IntelDay Solutions подписват споразумение за стратегическо партньорство в сферата на PR и корпоративните комуникации. Контрактът предвижда съвместна работа по проекти на клиенти и на двете компании, като основната цел е проучване на възможностите за обединяване на бизнеса на агенциите в тази област.
Контрактът е първа фаза от стандартен процес за проучване на възможността за сливане на бизнеса на двете компании в областта на PR и корпоративни комуникации и отваряне на локален офис на световната мрежа Euro RSCG PR - част от Euro RSCG Worldwide. Партньорството включва съвместна работа по проекти на клиенти и на двете компании, което ще помогне на страните да интегрират. своите ресурси в процеса на работа и да вземат финално решение за бъдещата си съвместна дейност. Споразумението ще даде възможност да се увеличи качеството и обема на бизнеса и да се разшири портфолиото от услуги в областта на стратегическите и корпоративните комуникации и връзките с институциите. Euro RSCG Sofia е част от световната комуникационна верига Euro RSCG Worldwide, съставена от 233 агенции в 75 страни в света. През 1996г. е основан българският клон на Euro RSCG в София
Агенцията предлага услуги в областта на маркетинговите консултации, стратегическо планиране, PR, корпоративни и интерактивни комуникации. Euro RSCG Sofia има две награди на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). През 2003 г. агенцията спечели приз 6 категорията "Представяне на нов продукт или услуга" за кампания на "Майкрософт България", а през 2007 г. получи специалния приз на БИБА в категорията "Корпоративна PR кампания" за работата си по проект на "Каменица" АД. IntelDay Solutions е българска PR и рекламна компания, специализирана е в корпоративен, международен, здравен и социален PR, комуникации в неправителствения сектор, управление на корпоративната история и политическите комуникации. Компанията е носител на Световната златна награда за PR за 2007 г. в категория "Публичен сектор" на Международната РИ асоциация (IPRA).

Няма коментари: