вторник, 13 януари 2009 г.

Елена Кискинова, управляващ директор на FM+, Fresh! u Star FM: Очаквам ръст до 10% на радиопазара

Пари - 25 стр.
Елена Кискинова, управляващ директор на FM+, Fresh! u Star FM: Очаквам ръст до 10% на радиопазара

Боряна НИКОЛАЕВА

> Работи в радиото от 1995 г. Началото на кариерата й е свързано с първото частно радио в България-Радио FM+.
> Благодарение на този силен старт и на добрата школа, която й дава то, и до днес вярва, че радиото е една от най-успешните медии в България.
> Омъжена е и има две дъщери.
> Елена Кискинова е завършила българска филология
в СУ .Климент Охридски след което работи като аспирант в БАН. > Кариерата й минава през всички стъпала на развитие. През 2007 г. Заема позицията изпълнителен директор на Радио FM+, а от януари тази година е управляващ директор на трите радиовериги, които Медийната групировка Emmis притежава в България - FM+, Fresh! u Star FM.
> Госпожо Кискиноба, каква беше изминалата 2008 г. за вас?
- Изминалата 2008-а беше интересна и трудна година за радиото като медия, включително и за радиостанциите на Emmis. Mora да кажа с оптимизъм, че въпреки трудностите годината беше успешна. Най-голямата придобивка и постижение за нашата компания е стартът на рок радиото Star FM. За нас това беше една от най-сериозните стратегически цели, които успяхме да постигнем. Трябва да отбележа също, че бяха стабилизирани и рейтинговите позиции на Радио FM+ и Радио Fresh! - утвърдени вече имена от портфолиото на Emmis в България. Разширихме географското покритие на Радио FM+ с три нови града -Кърджали, Видин и Смолян, постигнахме добри финансови резултати. Все постижения, с които си струва да се похвалим!
> Доволни ли сте от резултатите, които постига радио Star FM до момента?
- Стартът на радиото беше през март 2008 г. и все още е рано да коментираме къде успяваме и къде не, но в тази трудна пазарна ситуация радио Star FM се развива добре. Залагаме на това, че през 2009 г. то ще върви напред още по-динамично,
и очакваме още по-голяма успеваемост.
> Много радиостанции залагат основно на музика. Музикалният формат ли е най-успешен за България?
- Така е. Успешните формати се определят до голяма степен от слушателските вкусове. Успяват тези формати, които се развиват на базата на пазарните проучвания и на слушателските очаквания. От гледна точка на съотношението музика/информация мисля, че всяко уважаващо себе си радио трябва да търси баланса. Ние се стремим да излъчваме много добре подбрана музика и обществено значима, истинна, адекватно отразена и бързо представена информация.
> Каква е вашата прогноза за развитието на радиопазара през следващата година, ще даде ли кризата своето отражение върху този сектор?
-Даваме си сметка, че 2009 г. ще бъде много трудна за всички сектори и радиото не прави изключение. В същото време трудностите означават за нас и предизвикателства. В подобна ситуапия, каквато неведнъж сме преживявали, се раждат и умират марки. В портфолиото на Emmis България присъстват три от най-силните, разпознати от аудиторията и рекламодателите марки - FM+, Fresh! и Star FM. Това ни дава основание да вярваме, че ще устоим на всякакви промени. Прогнозата за развитието на пазара все пак остава оптимистична. Очакваме ръст на радиопазара от скромен порядък - от 5 до 10%.
> Кои са отличителните черти на радиото, с които то би могло да привлече рекламодателите?
- Радиото е изключително гъвкава медия и това ни дава възможност да реагираме бързо на промените на пазара. Това основно предимство ще бъде решаващо за успеха ни и през тази година. Имаме запитвания от клиенти за нестандартни рекламни кампании, които отговарят на индивидуалните им нужди. Това са и основните посоки на нашата работа, чувстваме се подготвени за трудностите. Основната ни цел е да оптимизираме вече създадените, действащи структури, държим на професионализма и на бързата реакция в работата си.
> Очаквате ли през следващата година да продължат разместванията и окрупняването на пазара, или кризата ще забави темпото на тези процеси?
- Трудно е да се предвиди, защото всяка от медийните групировки, представени на българския пазар, има своя стратегия. За такъв тип промени се разбира, когато те наистина са факт и се оповестят публично. Като цяло процесите на кон-
солидация и фокусиране върху единен мениджмънт са факт. Те протичат вече няколко години и са адекватна реакция на медиите към динамично развиващия се български медиен пазар.
> Какво показват вашите проучвания - има ли място за нови формати?
- На нашия пренаситен радиопазар намериха място много различни програми и като че ли вече всички слушателски вкусове са задоволени. Въпреки това винаги има нови територии за завладяване и именно това е едно от предизвикателствата пред медиите.
> Може ли да откроите проблеми пред радиобизне-са, които тепърва трябва да се решават?
- Българският радиопазар е сложен. Винаги има трудности, които са различни за различните типове медии. Един от проблемите е, че
на малкия български пазар има много оператори и на практика всички се борим за едни и същи клиенти. Въпреки това в условията на силна конкуренция тя самата се превръща в мощен двигател за развитие. От гледна точка на медииното законодателство - всички работим в посока на неговото европеизиране. Искам да отбележа, че усилията и успешната работа на нашата асоциация АБРО с регулаторните органи дават добри резултати. Регулирането на пазара е най-важният процес, който в момента протича и който от гледна точка на бъдещето ще има най-голямо значение. Тепърва предстоят още промени.
> Как гледате на конвергенцията между интернет и радиото - заплаха или партньор?
- При всички случаи е и партньор, и заплаха. Нашите първи стъпки в съв-
местното използване на тези медии са успешни и аз гледам оптимистично на този процес. Посещенията в нашите радиосайтове през изминалата година не само са се увеличили, но и потребителите по-дълго задържат вниманието си върху съдържанието. Ние от своя страна се стремим да изграждаме все по-нови и модерни връзки между аудиторията - в ефир и в интернет, в различните измерения на продукта радио, който създаваме. Използването на различни видове медии носи много ползи на слушателите и рекламодателите и дава възможност за ползотворно сътрудничество. Освен конкуренти медиите може да бъдат и партньори! Важно е да има диалог и почтени, професионални взаимоотношения, защото здравословната конкуренция и професионализмът са в основата на успеха.
***
За Emmis
> Emmis International е част от американския медиен гигант Emmis Communications Corporation, листван на фондовата борса. Корпорацията се състои от дивизии: радиостанции, списания, интернет.
> Emmis International притежава и управлява радиостанции в Белгия (Be ONE -верига от радиостанции), Унгария (Шлагер Радио,
национално радио номер 1 б страната), Словакия (Радио Експрес, национално радио номер 16 страната) и България (Радио FM+, Радио Fresh! и Радио Star FM).
> Вече четири поредни години Emmis Communications Corporation е сред ЮО-те компании, за които си заслужава да се работи според списание Форбс.

Няма коментари: