четвъртък, 15 януари 2009 г.

ТОМАШ ПАВЛИКОВСКИ, РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР НА PUBLICIS WORLDWIDE ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: Пазарът в България няма да бъде тежко засегнат от кризата

Класа - 11 стр.
ТОМАШ ПАВЛИКОВСКИ, РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР НА PUBLICIS WORLDWIDE ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: Пазарът в България няма да бъде тежко засегнат от кризата

Инна ВАСИЛЕВА

Защо Publicis Group купи мажоритарен дял от българската група от маркетингови агенции Publicis MARC Group, z-н Павликовски? Това не е изненада за никого. Все пак ние присъстваме на българския пазар от 1995 г. Преди имахме друг партньор, но през 1999 г. преосмислих съдружничестбото и отказах всички други споразумения. От 2001 г. работя с Николай Неделчев (б.а.- управляващ директор на Publicis MARC Group), фактът, че купихме мажоритарен дял в Publicis MARC, е доказателство за тях, че сме сериозни.
Според вас как се отразява световната икономическа криза на рекламния пазар в нашия регион?
Не мисля, че правилният термин е световна икономическа криза. По-ско-ро има глобална финансова криза при пазари на сложни продукти. Според мен този регион не е достатъчно софистициран, за да бъде тежко засегнат от кризата. Статистиката сочаи, че потреблението в Западна Европа е спаднало с 0,2%, докато в Източна е нараснало с 6%. Може би през 2009 г. този ръст ще се забави, но няма да достигне отрицателни стойности. В страни като България потребителят е чакал дълго, за да достигне европейския стандарт на живот поне донякъде. Той няма да се откаже днес от плановете си, като купуване на нова кола или апартамент.
А как реагират клиентите ви, кризата отразява ли се на рекламните им бюджети?
С клиентите си не говорим за намаляване на бюджети, а за по-разумен начин за изразходването им. Ситуацията в света принуждава много рекламодатели да бъдат малко по-предпазливи в разпределянето на ресурсите и парите си за маркетинг. Принуждава ги и може би да мислят по-бързо за нови начини да се обръщат към клиентите си.
Какви нови начини?
Светът се променя и става дигитален. На места като България може би не е съвсем така, може би навлизането на интер-нет не е толкова голямо,
както и достъпът и скоростта не са както 6 другите страни. Но степента на разпространение на мобилните телефони например нараства много бързо. Преди десет години мисълта, че всеки човек ще разполага с мобилен телефон, бе научна фантастика. Днес всеки има такъв. Според мен тези комуникационни канали ще започват да се използват все повече. Това имам предвид, когато говоря за по-разумно изразходване на бюджетите и масова употреба на каналите.
Това означава ли, че традиционните канали ще бъдат пренебрегнати?
Класическите канали ще бъдат модернизирани. Ако разгледаме разходите за реклама - 70% от тях са разпределени в класическите медии, а 30% в новите медии. Предстои размяна на тези стойности в полза на новите медии или 50:50, но традиционните канали няма да изчезнат. Гледането на телевизия или ходенето на кино днес е социален феномен и най-вероятно ще остане такъв. В края на работния ден потребителите са уморени от възможностите на цифровия свят. В същото време има насищане на използването на тези канали -хората предпочитат да общуват лице в лице.

Няма коментари: