петък, 15 август 2008 г.

Лили Георгиева: Очакваме около 80% ръст в рекламния интернет пазар

Инвестор - БГ новини
Лили Георгиева: Очакваме около 80% ръст в рекламния интернет пазарЛили Георгиева работи в рекламна агенция Ogilvy от 1995 г., като от 1997 е директор на MindShare (медийната компания на Ogilvy). Тя е член на медийното жури на тазгодишния Фестивал на Асоциацията на рекламните агенции (ФАРА), който ще се проведе в Албена от 3 до 6 септември с медийното партньорство на Инвестор. С нея разговаряме за предстоящия фестивал, за рекламния бизнес и очакванията за развитието на онлайн рекламата в България.
- Какво очаквате от тазгодишното издание на ФАРА? С какво са полезни такъв тип събития за рекламния бизнес?
Очаквам да видя нови и оригинални идеи, особено в творческата част на фестивала, защото вече съм запозната с участията в медийните категории и мога да кажа, че там специално има само няколко силни и наистина заслужаващи висока оценка разработки.
Такива събития събират на едно място цялата индустрия и за мен лично е много полезно, че успявам да се видя и поговоря със страшно много хора, без за това да сме отделили специално време за срещи в офиса. Освен това на този фестивал обикновено всички ние си сверяваме часовника и ако установим, че е поизостанал, в резултат се раждат по-смелите решения и мотивацията за още една крачка напред.
- Очаквате ли тази година да има разместване в класацията на секторите, чиито представители отделят най-големи бюджети за реклама? Какви са прогнозите ви за топ 5 за 2008 например?
Разместване в топ 5-те рекламни категории не очаквам тази година. Както през последните две години, и тази подредбата на първите 5 ще бъде приблизително в този ред: комуникации, козметика, напитки, храни и финансови услуги. Интересното раздвижване през първата половина на годината е по-скоро в следващите, след топ 5-те сегмента. Лекарствената, автомобилната, както и категорията на веригите магазини изпреварват групата на почистващите препарати, която досега винаги е била на едно от първите места.
- Рекламният пазар у нас се радва на постоянен растеж през последните години, като изпреварващ ръст има интернет. Променят ли се с този растеж и изискванията и очакванията на клиентите?
Не само на клиентите ни, но и нашите собствени изисквания към нивото и качеството на интернет рекламата се променят непрекъснато. По-голямата инвестиция води след себе си изисквания за по-голяма ефективност, прецизност в планирането, изпълнението и отчитането на постигнатите резултати.
- Има ли според Вас непокрити ниши в българския интернет? Кои са те?
Все още набират скорост СРС моделите на продажба (Cost per Click, Cost Per Action, Cost per Lead, Cost per Sale) в България и смятам, че там има още много какво да се случва и да се развива.
- А къде има пренасищане?
Може би в някаква степен вече започва да се изчерпва СРМ (cost per mill - заплащане за брой импресии) модела на продажби, въпреки че вярвам все още има върху какво да се работи и там.
- Какъв прогнозирате да е ръстът на интернет рекламния пазар за тази година? Какъв е приблизителният му дял от общия рекламен пазар у нас и какъв очаквате да бъде след пет години?
Тази година очакванията ни са за около 80% ръст в рекламния интернет пазар, въпреки че все още като дял от цялостния медиен микс, интернет представлява едва 4%. Но с тези високи стъпки на растеж, след около пет години делът на интернет със сигурност ще бъде много по-висок или поне 12-15% от общите рекламни инвестиции.
- Какъв е средният бюджет на една интернет рекламна кампания? Достатъчен ли е той за постигане на ефективност или от какви други фактори зависи ефективността на една онлайн реклама?
Месечните бюджети в интернет на нашите клиенти варират от 10 000 до 30 000 лева, в зависимост от целите на кампанията, от масовостта на целевата ни аудитория, както и от узряването за инвестиция в интернет на клиентите ни. В някои от случаите бюджетите са напълно достатъчни, в други не. Нашата работа в голямата си част се състои и в това да следим т.нар. CTR (Click-through rate - съотношението на кликовете към общия бр. импресии) и Cost per click (разход на клик) на всяка медиа за различните целеви аудитории, да отсяваме не толкова ефективните канали и да оптимизираме тези с висока ефективност, така че в рамките на даден бюджет да постигнем максимално високи резултати.
- Ако трябва да обобщите, кои са трите ключови събития на рекламния пазар в България от началото на годината до момента?
Продажбата на ТВ2, продажбата на Нова ТВ и излъчването на Европейското първенство за първи път по кабелна телевизия.
14.08.08

петък, 15 август 2008 00:01:00

Няма коментари: