понеделник, 11 август 2008 г.

Умение да водим преговори

Пари - 32 стр.
Умение да водим преговориСаймикс България организира курс на тема Умения за водене на преговори с вашите доставчици и клиенти. той ще се проведе в София на 19 и 20 септември. Семинарът ще наблегне върху десетте най-важни стратегии при воденето на преговори, най-важен единичен фактор, преговори печелипечели и печели-губи, основни фактори за планиране и създаване на климат, който дава предимство. За информация: info@symix.bg

понеделник, 11 август 2008 00:01:00

Няма коментари: