четвъртък, 14 август 2008 г.

„Глобал файнанс“ възложи PR обслужването си на „Ви + О къмюникей-шън“

Дневник - 14 стр.
„Глобал файнанс“ възложи PR обслужването си на „Ви + О къмюникей-шън“„Глобал файнанс“ (Global Finance) България възложи на „Ви + О къмюникейшън“ (V+O COMMUNICATION) разработването и реализирането на цялостната си комуникационна програма за 2008 г. Агенцията ще се грижи за стратегическото консултиране, разработването и управлението на програма за връзки с медиите и организирането на корпоративни събития. Global Finance е водещ фонд за дялово инвестиране в Югоизточна Европа, управляващ активи за над 850 млн. евро в 8 фонда.

четвъртък, 14 август 2008 03:55:28

Няма коментари: