сряда, 13 август 2008 г.

Рекламата на лекарства в интернет е забранена окончателно

Дневник - 4 стр.
Рекламата на лекарства в интернет е забранена окончателно

Лили ВОЙНОВА, liliv@dnevnik.bg

Забранява се рекламата в интернет на лекарства, които се отпускат по лекарско предписание, с изключение на кампании по ваксиниране, одобрени от компетентните органи. Това гласят промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които бяха обнародвани вчера в Държавен вестник. Новите текстове не разрешават и на лекарите да рекламират медикаменти в медиите. Ако не се съобразят с изискването, те ще бъдат наказани с глоба от хиляда до 5 хил. лв. При повторно нарушение санкцията е от 3 хил. до 10 хил. лв.
Законът забранява още на хранителни добавки и други препарати да се приписват свойства, свързани с профилактика, диагностика и лечение на болести. Глобите за подобно нарушение са от 10 хил. до 20 хил. лв. Измененията на закона дават право на всеки, който поиска, да отвори аптека, но не повече от четири. За целта той трябва да сключи договор за управление с фармацевт. Тази поправка предизвика недоволството както на собствениците на вериги от аптеки, така и на Българския фармацевтичен съюз. Собствениците настояваха да се даде право на всеки гражданин да притежава колкото иска аптеки, а от съсловната организация искаха да се запази досегашният модел, при който само фармацевти могат да имат аптека и то само по една. Законът промени и състава на сформираната през юли Комисия по позитивния лекарствен списък, която вече ще се състои от 11, а не от 12 души, като се намаляват членовете на съсловните организации на лекарите и зъболекарите, а се увеличава квотата на здравното и на финансовото министерство. Комисията трябва да изработи новия позитивен лекарствен списък, по който здравната каса, болниците и министерството ще плащат лекарствата. Удължава се и срокът, до който трябва да се случи това -до 30 януари 2009 г. Сегашната комисия ще продължи да осъществява дейността си до определяне на новия й състав, гласят промените. До влизането в сила на новия списък ще продължи да действа сегашният, а НЗОК ще плаща медикаментите по лекарствения списък от декември 2007 г.

сряда, 13 август 2008 03:27:22

Няма коментари: