четвъртък, 14 май 2009 г.

Подадени са 400 искания за регионални телевизии

Дневник - 3 стр.
Подадени са 400 искания за регионални телевизии

Албена БОРИСОВА

И чешка фирма иска да прави мултиплекси в България
ВКомисията за регулиране на съобщенията (КРС) са получени 407 заявления от 16 кандидати за получаване на аналогови телевизионни лицензи в 58 града. Исканията са от собствениците на „Евроком“ -Пловдив, ТВ2, Би Би Ти, Re:TV, Ви Ти Ви, ТВ7, „МСат“, телевизия „Европа“, както и фирмите „Р.Д.-ТВ“, „България кабел тв“, „Статис“, „Евроком национална кабелна тв“, „Телекабел“, СД „Вис Виталис - Самарски и сие“, „Михайлов тв“, „Агенция Нова - М“. Преди години последната фирма излъчваше в София радио „Нет“, за чиито неофициални собственици тогава бяха сочени Красимир Гергов и социолозите Кънчо Стойчев и Андрей Райчев.
От екипите на Re:TV и Ви Ти Ви обявиха, че са кандидатствали за честоти във всички 58 града, за които КРС обяви, че има свободен ефир. ТВ2 е подала заявление само в местата, където не излъчва ефирно. Ние вече имаме 27 регионални честоти, с които достигаме до 60% от населението, но искаме да разширим покритието на програмата си, уточни маркетинг мениджърът на телевизията Ради Георгиев. От ръководената от Ирена Кръстева ТВ7 отказаха да уточнят за кои градове кандидатстват. Прокуристът на Би Би Ти Кирил Гоцев каза, че медията кандидатства само в големите градове, защото целта й е да достига до 50% от населението. Същата схема са избрали и телевизия „Европа“. Причината за това е новият Закон за публичното радиоразпръскване. Според него на обществения мултиплекс ще бъдат задължително разпространявани програми, които достигат ефирно до половината от гражданите. Други шест компании са подали заявления за участие в конкурса за изграждане на двата частни мултиплекса при първия етап на цифровизацията, съобщи още КРС.
Сред кандидатите е новосъздаденото дружество „Тауърком“, което е учредено на 14 април 2009 г. Негов собственик е чешката компания „Тауърком ЦР“ А.С., която развива дейност като телекомуникационен оператор в Чехия и Словакия. Още в началото на април останалите компании (виж карето), подали заявления, представиха намеренията си пред КРС.

Няма коментари: