събота, 16 май 2009 г.

Lotus Connections Социалната мрежа за бизнеса и откриване на експериза

Computerworld - Lotus software - 9 стр.
Lotus Connections Социалната мрежа за бизнеса и откриване на експериза.Какво изисква от една такава социална мрежа бизнеса? - сигурно място за съхранение на информация посредством правилно подбрани уеб 2.0 услуги или нещо друго?
Lotus Connections е софтуерът за изграждане на социална мрежа за бизнеса. Той дава възможност на всички бъдат по-иновативни и спомага по-бързото изпълнение на задачите чрез силата на динамичните мрежи от колеги, партньори и клиенти. Lotus Connections интегрира пет уеб 2.0 услуги Профили, Общности, Бързи връзки, Дейности, Влогове. A Home страницата синтезира и адаптира информацията под формата на уиджети от другите пет уеб услуги според нуждите на потребителя. Lotus Connections взима най-доброто от известните социални мрежи и го интегрира с наличните функционалности, Съхраняване на корпоративното знание. Профили, Общности, Форуми, влогове, Бързи връзки. Това са местата, където потребителят намира нужната информация. Богатите функционалности на Общностите и Форумите помагат на организацията в управлението, съхраняването и повторното използване на корпоративното знание. Профилите са централното място, отправната точка. Откриването на информация става с помощта на т.нар. „търсене през точка" или търсенето из препратките, връзките или хората служи като опорна точка за намирането на някой, който ни се струва интересен. Споделяне на информация. Лична „posting" стена и микроблогването Facebook "wall-style" функционалността, наречена "The Buzz", правят споделянето на важна информация много по-лесно и бързо. Микроблогът позволява своевременно обновяване на статуса по същия начин както във Facebook, Linkedin, Twitter. Така другите ще знаят какво правим, къде сме и по-лесно ще се свързват с нас. "The Buzz" позволява да се водят един вид дискусии на стената на даден профил и да се показват промените в същия. Управление на бизнес процесите. Дейностите, т.нар. Acticities помогат в организирането на информация и хора. Приложението улеснява проследяването на работата, отбелязвайки извършените задачи; споделянето и управлението на задачите с другите хора от екипа; откриване и споделяне на добрите практики, чрез създаване на шаблони за работните задачи. Уикита и уиджети. Уикитата имат тясна връзка с Общностите и останалите Lotus Connections услуги. Дават възможност за създаване, управление и реорганизиране на страници, "rich text editor" или т.нар. уики "markup editor1, ъплоуд и споделяне на документи. Уикитата в Lotus Connections са т.нар. Работно място или "Workspace". Уикитата са група от страници с йерархична структура. Всяка промяна в страницата може да бъде проследена, тагната или оценена. Уиджетите "подават" най-важната информация там, където е необходима. "Customization". Посредством Уики-тата Lotus Connections предлага на потребителя максимална леснота в "нагаждането" на работното пространство към нуждите. Общностите са мястото за екперимент, тъй като страницата е изцяло базирана на уиджети. Можем да драгваме и дропваме уиджети, да добавяме нови, дори и от външни източници (напр. Google Gadgets) Мобилност, свързаност. Lotus Connections уеб услугите достъпваме от BIckBerry мобилните устройства, а интеграцията с Lotus Notes, Lotus Sametime, Lotus Quickr, Linedln, SuccessFactors и др. добавят значителна стойност към предимставата и възможностите на корпоративната социална мрежа.

Няма коментари: