сряда, 13 май 2009 г.

Софтуерното пиратство у нас остава 68%

Insurance.bg - Новини
Софтуерното пиратство у нас остава 68%Пиратството при софтуера, инсталиран върху персонални компютри у нас, остава 68% през 2008 г., докато в половината от изследваните 110 страни ръстът му спада, а едва в 15% от тях се наблюдава покачване. Загубите за софтуерната индустрия в резултат на пиратството в България са се покачили със 121% до 139 милиона щ.д. в сравнение с 2007 г., когато са 63 милиона щ.д.
Това са някои от резултатите на шестото глобално проучване на софтуерното пиратство, публикувано днес от Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС (The Business Software Alliance/BSA) - международната организация, представляваща световната софтуерна индустрия. Това е независимо изследване, извършено в 110 страни от International Data Corporation/IDC, световният лидер в областта на маркетинговите проучвания и прогнози.
Сравнен с цифрите за другите държави членки на ЕС, ръстът на софтуерното пиратство у нас остава висок. Според Велизар Соколов, юридически представител на СИБС у нас, това се дължи на комплекс от причини, сред които някои несъвършенства в законодателството, които не бяха отстранени през 2008 г., непоследователно правоприлагане, продължителни производства и неадекватни санкции, както и липса на ефективно управление на софтуерните активи в малките и средни предприятия и висока обществена толерантност към посегателствата срещу интелектуалната собственост,
Като страна членка на ЕС България следва да се стреми дългосрочно към достигане на средния за общността ръст на софтуерно пиратство, който за 2008 г. е 35%.
В световен мащаб поради факта, че пазарът на персонални компютри е нараствал най-бързо в страните с най-висок ръст на пиратство, световният ръст на пиратството бележи покачване с 3% и е 41% за 2008 г.
В Централна и Източна Европа, страните с най-висок ръст на софтуерно пиратство са Грузия с 95%, Армения с 92%, Азербайджан с 90% и Молдова с 90%. С най-нисък ръст са Чехия с 38%, Унгария с 42% и Словакия с 43%. Русия бележи най-голям успех, снижавайки ръста на пиратството с 5 пункта до 68%, като за последните 6 години общият спад е с 19 пункта.

Няма коментари: