сряда, 13 май 2009 г.

Браншът се обедини, за да лобира пред управляващите

Дневник - Компании&Финанси - VII стр.
Браншът се обедини, за да лобира пред управляващите

Асен ГЕОРГИЕВ

Браншовите организации в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) се обединяват, за да могат да лобират за по-добри условия за сектора. Тази новина беше сред акцентите на тридневния международен ИКТ форум „Дни на БАСКОМ 09“, където пред журналисти и представители на ИКТ бизнеса беше представен меморандум за сътрудничество. Документът е подписан в края на април от Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Сдружението за електронни комуникации (СЕК), бизнес сдружението „ИКТ клъстер“, неправителствената организация БАСКОМ, Асоциация телекомуникации (АСТЕЛ) и Българска WEB асоциация. Обединението ще помогне за лобирането пред управляващите, коментира Петър Статев, председател на „ИКТ клъстер“. В документа са записани 7 стратегически цели, които трябва да бъдат постигнати, за да може компаниите в сектора да продължат да се развиват. Те са насочени към действия за ускореното развитие на информационните и комуникационните технологии, усъвършенстване на образователната система в държавата чрез внедрявате на ИКТ в процеса на обучение и професионална квалификация, съвместна работа по изграждане на нормативната и законодателната база. Статев подчертава, че това не са абстрактни цели, а съвсем реални проблеми, които през последните 20 години бизнесът се опитва да разреши. На форума бяха представени и инициативи, насочени към висшето образование, както и детайлно изследване на състоянието на ИТ сектора, наречено „Барометър на българската ИТ индустрия“. Проучването е проведено през последните три месеца на миналата година сред фирмите - членове на БАСКОМ. То показва, че 55% от приходите на българските ИТ компании през 2008 идват от сделки в чужбина, които най-често се осъществяват в Западна Европа и САЩ. Анализът на данните от проучването показва и тенденция, свързана с броя на служителите и нивото на заплатите в българските ИТ фирми. Според доклада средното количество служители е нараснало с 13% през 2008 г. спрямо предишната година. Растежът на заплатите пък е с 60% за периода 2006 - 2008 г.

Няма коментари: