четвъртък, 14 май 2009 г.

БТК u ORS продължават битката за цифрови мрежи

Класа - 22 стр.
БТК u ORS продължават битката за цифрови мрежи

Даниела СТЕФАНОВА

БТК и австрийската компания ORS са сред шестте кандидата, които са подали в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) документи за участие в първия конкурс за лицензи на две ци-фроби мрежи. Интерес към процедурата имат още "Ин-терактив медиа сървисиз". Техно ентъртейнмънт", Тауърком България" и "Хану Про България", се вижда от публичния регистър, качен на сайта на регулатора. Това са половината от компаниите, които купиха конкурсна документация. Експерти обаче прогнозират, че до истинската надпревара за цифровите лицензи ще бъдат допуснати по-скоро четирима от кандидатите, като сред тях нямало да бъдат БТК и ORS. "Експертната комисия със сигурност ще им върне документите, защото участието и на двете компании влиза В конфликт с разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС)", коментира за "Класа" източник от регулатора. Промените в далекосъобщителния закон изключват възможността собствениците на мрежи за пренос на сигнал и на телевизионни програми, каквито са БТК и ORS, да бъдат и оператори на мултиплекси. ORS вчера официално заяви, че е подала документите си в КРС чрез австрийското си дружество. ^'Ille участваме в конкурса, защото осигуряването на цифрово покритие е основна област от дейностите и компетентността на ORS", заяви главният изпълнителен дирек-
тор на компанията Михаел Вагенхофер, подчертавайки, че намеренията им за работа на българския пазар са сериозни. От БТК не коментираха какви са шансовете им да продължат по-нататьк. Двете компании все още чакат Комисията за защита на конкуренцията да одобри сделката за мрежата от кули и предаватели (НУРТС) на БТК, за която са подписали рамков договор. В началото на март антимонополният регулатор обяви, че започва "задълбочено проучване" за намерението на ORS да купи предприятието на БТК. От КЗК обясниха, че комисията все още работи по сделката и най-вероятно ще се възползва от максималния срок, който законът й дава - 4 месеца.
Вчера КРС гласува състава на комисията, която ще разглежда офертите. Тя се състои от 11 души и включва хора от комисията, Съвета за електронни медии и други държавни организации. Оглавява я експерт от регулатора.

Няма коментари: