вторник, 15 юли 2008 г.

Бъдещето на онлайн телевизията е несигурно

Пари - 28 стр.
Бъдещето на онлайн телевизията е несигурно

Христиана ДИМИТРОВА

Услуги като Joost и YouTube може да нокаутират глобалната мрежа
Бурното развитие на онлайн услугите, най-вече в телевизионния сектор, променя медийния пазар с невероятна скорост. Промените по мнението на много специалисти са положителни и утвърждават идеята за свят без граници. Но редица наблюдатели споделят и тревожно противоположна позиция. Новите онлайн телевизионни услуги като Joost и YouTube може да нокаутират глобалната мрежа, споделят те.
Сътрудничество
Интернет специалисти от Google, който придоби сайта YouTube през 2006 г., са на мнение, че интернет не е проектиран за телевизия. Оказва се, че интернет инфраструктурата не може да предложи качеството на услугата, което потребителят очаква. Това твърди Венсан Дюро, мениджър Телевизионни технологии в Google. Всеобщото мнение на мениджъри от бранша е, че интернет компаниите трябва да работят в сътрудничество с кабелните оператори и да комбинират технологията си за търсене на видео- и телевизионно съдържание. Другата посока, която поемат онлайн услугите, е подобряване на моделите за таргетирана реклама с висококачествените телевизионни предавания на кабелните мрежи.
В центъра на събитията се намира потребителят и неговите специфични предпочитания. По света милиони хора все по-често се обръщат към така наречените нови медии. Техните изисквания и очаквания са изключително високи. Това поражда голям риск за водещите интернет компании, насочили усилията си към медийния пазар.
Трудности
Важна се оказва и самата обмяна на файлове в световен мащаб. Голяма част от трафика е свързана с техния обмен, предимно видеофайлове. По данни на компанията за проучвания Gartner 60% от изходящия трафик в интернет е между отделните потребители.
Повечето от тях си обменят филми и телевизионни предавания през дадени потребителски групи и BitTorren. Някои финансови експерти подчертаха предимствата на телевизионната индустрия, която за разлика от големите телекомуникационни компании намира най-подходящите бизнес модели да разшири дейността си и да бъде по-ефективна и печеливша. Въпреки всички опасения хора като Бил Гейтс например правят положителни прогнози. Той смята, че интернет ще доведе до революционни промени в телевизията през следващите пет години именно заради бума на онлайн видеосъдържанието.

вторник, 15 юли 2008 05:47:49

Няма коментари: