понеделник, 14 юли 2008 г.

България е хармонизирала изцяло законодателството си с това на ЕС


България е хармонизирала изцяло законодателството си с това на ЕС

дата : 14 юли 2008 г. 11:42 ч.


"България е първата държава-членка, която някога е постигала 0% дефицит на въведените в националното право директиви.

Това означава, че от 1997 година, когато е направен първият преглед в областта на вътрешния пазар, до настоящия момент, няма друга държава-членка, която да е постигала пълно въвеждане на директивите на Европейските общности".

Това е записано в огласения от еврокомисаря Чарли Маккрийви на 9 юли последен преглед на резултатите на ЕС за въвеждането и прилагането на европейското право в областта на вътрешния пазар.

Прегледите се правят на всеки шест месеца и имат много голяма тежест, тъй като законодателството в областта на вътрешния пазар обхваща 90% от цялото европейско законодателство.

За пример директивите за вътрешния пазар към 30 април т.г. са 1687 от общо 1759 действащи за ЕС директиви.

Информацията е на пресцентъра на министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова.

Няма коментари: