четвъртък, 17 юли 2008 г.

Manhattan Institute of Management вече в България

Всеки ден - България
Manhattan Institute of Management вече в България

Веселин Въжаров

M3 Communications Collegе, единственият в България лицензиран център за професионално обучение по маркетинг и публични комуникации, стана официален представител на Manhattan Institute of Management. Договорът беше подписан в Ню Йорк от Максим Бехар, председател на борда на директорите на M3 communications Collegе и от Джозеф Охайан, изпълнителен директор и декан на Manhattan Institute of Management.
M3 Communications Collegе и Manhattan Institute of Management ще издават съвместни сертификати и дипломи за проведените обучения, както и ще подготвят съвместни проекти. Завършилите програмите по маркетинг на ще имат възможността да продължат обучението си в Ню Йорк. Там ще имат уникалната възможност да присъстват на лекции на Manhattan Institute of Management в Ню Йорк чрез пряка web връзка.
Завършилите M3 Communications Collegе, които продължават образованието в САЩ, ще получи магистърска степен Master of Business Administraio (MBA) от European Business Colleg. M3 Collegе е първата българска образователна институция, която сключва договор за получаване на магистърска степен, призната в Европейския съюз.
16.07.2008 г.

четвъртък, 17 юли 2008 00:01:00

Няма коментари: