четвъртък, 17 юли 2008 г.

Деница Сачева, председател на IPRA България и изпълнителен директор на IntelDay Solutions: Трябва да покажем публично хонорарите си

Класа - 11 стр.
Деница Сачева, председател на IPRA България и изпълнителен директор на IntelDay Solutions: Трябва да покажем публично хонорарите си

Соня СТАМБОЛИЙСКА

Докъде е стигнала PR гилдията в привеждането на етичния PR кодекс в практиката през тези три години, г-жо Сачева?
- За съжаление кодексът не се популяризира достатъчно в България, поради което неговото приложение също не е на особена висота. Членовете на IPRA България подписаха този документ, всеки един от нас разполага с него, разпространяваме го във фирмите, които са членове на IPRA, но всичко е оставено на съвестта на професионалистите.
Кои от направените предложения могат да се осъществят на практика?
- Едното от нещата е създаването на комисия по прилагането на етичния кодекс, която трябва да обсъдим съвместно с останалите организации. Освен това за мен е много важно ние
да бъдем публични компании. Въобще всеки, който се занимава с PR, трябва да може да се покаже пред обществото, да каже как се казва, кои хора обслужва, какви са му годишните хонорари. Това не е някаква търговска тайна, но не би трябвало да бъде такава. Хората трябва да ни познават, да знаят, че не правим нищо скрито. Защо PR гилдията се събра толкова късно след думите на президента?
- По принцип имахме намерение да направим такава среща. Етичният кодекс беше подписан на 07.07.2005 г. и планирахме да отбележим събитието. Сметнахме, че не е нужно да правим две събития - веднага заради репликата на президента и после заради етичния кодекс. Решихме да ги обединим. Разбира се, имаше известни логистични проблеми, свързани със спонсори. Но все пак тази среща се осъществи. От 10 години, откакто аз практикувам, това е първата среща България на толкова много PR-u на едно място.

четвъртък, 17 юли 2008 05:42:24

Няма коментари: