четвъртък, 17 юли 2008 г.

Международната PR асоциация предлага помощ на сектора у нас

Дневник - 14 стр.
Международната PR асоциация предлага помощ на сектора у насШефът на международната PR асоциация (IPRA) Робърт Груп предлага съдействие в областта на саморегулацията на консултантите по връзки с обществеността в България. Груп е изпратил писмо до президента Георги Първанов по повод на дискусията за ролята на професионалистите в PR сферата. В него той казва, че IPRA подкрепя усилията на Европейската комисия за регламентиране на отговорностите на лобистите в институциите на съюза. Кодексът от Брюксел обхваща принципи като добро обществено поведение, прозрачност по отношение на представляваните интереси, честност и отказ от предлагането на облаги на лицата, отговорни за формулиране на политиките.

четвъртък, 17 юли 2008 03:58:55

Няма коментари: