вторник, 15 юли 2008 г.

Димитър Друмев, изпълнителен директор на Санома Блясък България: Пазарът на списания стана доста наситен

Пари - 26 стр.
Димитър Друмев, изпълнителен директор на Санома Блясък България: Пазарът на списания стана доста наситен

Боряна НИКОЛАЕВА

Окрупняването на издателския бизнес в България тепърва започва, не е лесно да си малък играч
► Господин Друмев, какво е мястото на Санома блясък България на издателския пазар?
- Това е сложен въпрос, тъй като няма точна статистика за тиражите и за продажбите на повечето компании. Мога да твърдя, че сред списанията сме най-голямата издателска група. Проблемът в този сектор е, че има много заглавия. Според данни от различни проучвания повече от половината от пазара се състои от малки списания.
► Имате ли амбиции в сферата на онлайн медиите? наскоро Sanoma Magazines International купи 82% от акциите на netinfo.bg.
- Трябва да изясня, че сделката за Нетинфо не е минала през нас, там директен инвеститор е Sanoma Magazines International, ние нямаме отношение по този въпрос. Причината това да се случи е, че бизнесът ни е твърде различен от този на Нетин-фо, а и ние си имаме наши интернет планове.
► Предвиждате ли нови списания към портфолиото си и нови проекти, свързани с друг тип медии?
- Да, предвиждаме нови проекти. Пазарът на списанията доста се насити, но въпреки това все още има ниши, които не са разработени. Те не са лесни, защото нямат голям финансов потенциал, но са интересни и си заслужават. Тази есен ще пуснем на българския пазар едно от водещите американски модни списания Harper’s Bazaar. В сферата на интернет работим върху сериозната разработка на сайта на списание Блясък. Имаме амбициите да го превърнем в светски lifestyle портал. Анализираме и някои идеи в областта на мъжките списания. Нещо, което досега не сме правили, тъй като смятахме, че заглавията, които имаме, са приоритетни за нас. Не бива да забравяме също, че мъжете не са лесна аудитория за списания. Идеята ни е да избегнем директната конкуренция с вече съществуващите у нас мъжки списания и да предложим нещо различно. Най- вероятно ще пуснем български вариант на западно списание, тъй като родният читател става все по-взискателен. Той е гражданин на света и иска да знае какво се случва не само в България. Едно международно списание предлага качествена информация, която може да задоволи тези нужди.
► Лоялна ли е конкуренцията в сектора?
- Да, лоялна е и става все по-силна. Големите издателства, които са около 4-5, работят изключително професионално. Има известни проблеми от страна на по-малките издателства, които все още не работят напълно на светло.
► Кое е най-продаваното ви списание?
- Зависи от месеца и от корицата, но от месечните списания най-продавано е Кулинарен журнал. Отпечатаният му тираж е около 100 000 бр., а продаваме близо 80 000. От седмичните списания най-продавано е Журнал за жената.
► Ще продължи ли окрупняването на издателския бизнес в България?
- Окрупняването в издателския бранш особено при списанията, в по-малка степен при вестниците едва започва. Причината за това е, че става все по-сложно да си малък издател. Медиите са продукт, който все пак изисква творчество и много често малки издателства се оказват с недостатъчно финансови средства или ноу-хау, което пречи на творчеството. Малките издателства ще бъдат принудени да станат част от сродни, по-големи, за да оцелеят. Друга причина за това е, че ръстът на рекламните постъпления през последните години е много висок за всички медии. Предложенията към рекламодателите и към рекламните агенции в един момент стават твърде много и за тях е трудно да отделят внимание на всеки. Много често добри, но малки медии не може да привлекат вниманието на рекламодателя. Това е едно от предимствата да си част от международна верига.
► Кои са най-важните неща, които спечелихте от партньорството със Sanoma Magazines International?
- Най-хубавото при тях е, че са силно децентрализирана компания, дават много свобода на фирмите в отделните държави. Научиха ни да работим в дългосрочен план, знаем, че имаме гръб, ако се нуждаем от помощ, макар че досега това не се е случвало. Научиха ни как да развиваме бизнеса, а не как да оцеляваме. Те имат силни контакти с други международни издания и е факт, че ни помогнаха да получим лицензи за Cosmopolitan, National Geographic и др. Естествено получаваме ноу-хау, което е безкрайно ценно.
► Може ли да откроите някои от сериозните проблеми пред издателския бизнес?
- Основният проблем е липсата на качествени кадри. Много добри проекти не се реализират не поради липса на финансиране, а поради липса на професионалисти. Разпространението на пресата също не се разви достатъчно добре - има фирми и пунктове за продажба, но не се правят инвестиции в тях. Много лъскави и скъпи списания се продават в малки и грозни пунктове, което спъва бизнеса, защото издателят не може да направи никаква по-сериозна маркетингова кампания. Предизвикателство пред нас е силната конкуренция не само между списанията, но и между тях и всички други медии. Това ни провокира да търсим нови идеи и начини да задържим вниманието на аудиторията. Предимство на списанията е, че те не срещат толкова сериозна конкуренция в лицето на интернет, както вестниците например.
► Има ли спад в рекламните приходи при списанията?
- При списанията има ръст на рекламата, който през последните години е около 20%. В световен мащаб също има ръст, макар и едноцифрен. Тенденция, която се забелязва вече и в България, е, че тиражът на едно заглавие намалява, а броят на самите заглавия се увеличава. За парите на един рекламодател се борят много повече списания. Издателите вече трябва да таргетират аудиторията си много по-прецизно.
► Близо ли е моментът, в който списанията ще изпреварят вестниците по тираж и приходи?
- В световен мащаб може би е близо. Зависи как дефинираш понятието вестник. Има много случаи, в които хартиеният вариант на едно издание има сериозни трудности, а електронният е успешен. Ако под вестник разбираме само печатно издание, може би бъдещето на пресата не е много светло. От друга страна, вестниците имат доста по-добра репутация от интернет и ако успеят да се прехвърлят във виртуалното пространство, запазвайки името и качеството си, ще се развиват успешно.
***
Визитка
► Работил е в Ню Йорк в туристическа агенция Болкан Холидейз
► Има магистърска степен по бизнес администрация в университета в Северна Каролина
► През 1997 г. работи в компания за козметични стоки в Швейцария, но разбира, че характерът на работата не е за него
► Завръща се в България, където набързо изкарва задължителната тогава казарма
► Работата му в медийния сектор започва преди около 10 години. Тогава се включва в бизнеса на полусемейната компания на баща си. Започват да издават нови заглавия освен съществуващото списание Блясък.
***
Компанията
► През 2008 г. се навършват 15 години от излизането на първия брой на списание Блясък. През 2004 г. компанията става част от международната верига Sanoma Magazines International.
► Първият проект, който Блясък и Санома правят съвместно, е списанието Cosmopolitan. В момента за Санома Блясък България работят около 200 души, компанията издава 12 списания (Блясък, Журнал за жената, Максимум, Elle, Cosmopolitan, National Geographic и др.). Има и няколко уебсайта. Оборотът й за 2007 г. е около 18 млн. лв.

вторник, 15 юли 2008 05:44:47

Няма коментари: