четвъртък, 29 май 2008 г.

Рекламните обеми в телевизиите са скочили с 20%

Класа - 11 стр.
Рекламните обеми в телевизиите са скочили с 20%
Маргарита ДОНКОВА

Кампаниите на прахове за пране и кредитните услуги отстъпват на лекарствата и автомобилите В България традиционно телевизиите печелят лъвския дял от рекламните бюджети на рекламодателите. В периода януари - април 2008 година ? от вложените в реклама пари са похарчени за рекламни кампании в българските тв канали. Въпреки възходящото развитие на другите традиционни и нови алтернативни медии, телевизията продължава да бъде медийният канал с най-голямо потребление и обхват на аудитория. Сравнявайки данните за рекламни обеми в телевизия за периода януари -април 2008 и януари - април 2007 г. общо за телевизионните канали приходите са нараснали с около 20%. Разбира се, трябва да отчетем факта, че втората половина на 2007 година се появиха нови комерсиални тв канали като TV2, който привлича рекламодателите с националното си покритие и развлекателния профил, както и успешно се позиционираха "стари" по-таргетирани телевизии. Спадът на Канал 1 Ръст наблюдаваме при всички телевизии с изключение на Канал 1, чиито рекламни обеми са спаднали наполовина в сравнение със същия период на 2007 година. Другите големи телевизии -bTV и Нова тв, увеличават приходите си с 12% (bTV) и 25% (Нова тв) и удържат общо около 73% дял. Развитието на телевизионния пазар в посока на нарастване на броя и разнообразието от тв каналите преразпредели в известна степен рекламните бюджети и все по-голяма част от парите се влагат и в по-малките и таргетирани медии. Особено чувствително се наблюдава тази тенденция при TV 7 и групата канали на "Диема Вижън", които удвояват приходите си от реклама през първото четиримесечие на 2008 година. Какви продукти се рекламират по българските телевизии? Данните за първите четири месеца на 2008 г. маркират тенденция на спад на рекламни кампании на продуктови групи като "праховете за пране" и "кредитните услуги" за сметка на ръст при "лекарствените средства" и "автомобилите". Телекомите отново са първи Секторът "телекомуникации" продължава да държи челната позиция с двойно повече вложени средства от класиралата се втора продуктова група "вериги магазини", голяма част от които са магазини, свързани с потребление на телекомуникационни услуги. Така, ако погледнем класацията през рекламирани марки, отново на челни позиции са трите теле-кома MTel, Vivatel и Glo-bul, а в средата се подреждат съпътстващи- те ги Germanos, 2be, Frog mobile, Handy, Nokia. Тази година гигантът Coca Cola увеличава своята рекламна активност, особено на основната си марка Соса Cola, за която влага почти два пъти повече пари за реклама, в сравнение с първото четиримесечие на миналата година. Da-попе, L'oreal, Beiesrsdorf и "Бела България" са другите рекламодатели, които през първите четири месеца на 2008 година са вложили чувствително повече пари в телевизия, отколкото през релативния период на миналата година. Спад се наблюдава при бирените компании "Загорка" и "Каменица". Като нови в класацията Топ 20 марки задължително трябва да споменем Walmark, Frog Mobile (наследник на В-connect), McDonald's и дъвките за отслабване Motif.
четвъртък, 29 май 2008 06:39:28

Няма коментари: