петък, 30 май 2008 г.

Петият елемент на четвъртата власт

Гласове - 13 стр.
Петият елемент на четвъртата властКакто информира световната преса, тази седмица бяха раздадени наградите за журналистика ..Черноризец храбър". Те са предшественик на империалистическата награда “Пулицър", която с всяка изминала година прогнива и запада. Последната церемония по награждаването отново премина под знака на вълнението и еуфорията и най-важното - всички награди за пореден път бяха спечелени от българи, което е още едно доказателство за невероятната класа на пашата журналистика. Разбира се, начело беше отново вестник ..Труд", които подобаващо отрази церемонията в своя неповторим стил на 28 май 2008 г.
„Труд" излезе с изключителното заглавие ..Читателите на ..Труд": вие сте №1". Безспорно е, че за да се измисли подобно заглавие, се изисква голяма доза талант, но това е само началото па гениалната дописка, която поради присъщатата па журналистите от този вестник скромност не е подписана. Ето и нейния незабравим увод:
„Труд" винаги е бил №1! Наградата е поредното доказателство за вашата сила. Всеки ден ви четем, продължавайте все така! Такива поздрави валяха вчера един през друг па редакционните телефони на най-авторитстния всекидневник в България. Поздравяваха ни не други, а най-верните ни приятели - читателите. Поводът беше Голямата награда за принос към българската журналистика „Черноризец Храбър", която „Труд" получи в понеделник вечерта".
Както се вижда от концептуалния увод, работещите в „Труд" наричат работното си място „най-авторитетния всекидневник в България". Последното, разбира се, е отново от скромност, защото „Труд" е най-авторитетният всекидневник в Европа, а защо не и в света. Статията продължава с цитиране па валящите поздрави, които по данни на БТК са блокирали системата й за тридесет и три минути. Милионите позвънявания с вещина са били отразени от Валерия Велева и Тошо Тошев, които са стоели цял ден на телефона. Но нека продължим нататък:
„Мисля, че получихте такова голямо признание със закъснение, ако зависеше от мен. щях да ви я давам всяка година. Купувам си всеки брой на ..Труд" от 10 г. насам и вече чувствам целия ви екип като мое семейство. обичам ви", обяви по телефона развълнуваната Петя величкова от Пазарджик".
Това е само началото на потоците от вълнение, радост и мъдрост, които са се излели в главите на Тошо Тошев и Валерия Велева под дъжда от поздрави. Прескачаме половин страница от подобни цитати и отиваме при поздравите, получени от колеги. Първи, разбира се. са в. „Стандарт" и Славка Бозукова със следното словесно бижу:
„Искам да ви поздравя с Голямата награда, защото „Труд" винаги е бил образец за нас - каза главната peдакторка на „Стандарт" Славка Бозукова. Това, че сме конкуренти, не значи, че не признаваме, че вие сте № 1, добави тя".
Искаме официално да заявим, че сме напълно съгласни с мнението на г-жа Бозукова, че „Труд" винаги е бил образец за „Стандарт", доказателство за което е честото присъствие на последния вестник в нашата скромна рубрика „Кич на седмицата".
Завършваме обзора на този материал с главния редактор на най-авторитетния вестник - Тошо Тошев, който поднася още една добра новина:
“При получаване на Голямата награда Тошо Тошев обяви, че ще предложи да бъде учредена значка на името на щатския президент Томас Джеферсън, на когото принадлежи крилатата фраза, че ако трябва да избира между свободна преса и демократично правителство, ще избере първото. Идеята, която спонтанно хрумна на Тошев, е тази значка да се дава на политици. които макар и бити от пресата, не се опитват да контролират и влияят па нейната неависимост".
Признаваме гениалността па спонтанната Тошо-Тошева идея и приветстваме новата значка, която, сигурни сме. ще допринесе за още по-голямото израстване на българския печат.

петък, 30 май 2008 07:25:55

Няма коментари: