четвъртък, 29 май 2008 г.

Стартира кампания за технологиите в сферата на управлението на отпадъци


Стартира кампания за технологиите в сферата на управлението на отпадъци


дата : 28 май 2008 г. 17:56 ч.


Австрийската компания за сметосъбиране, обработка на отпадъци и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води M-U-T представи проекта си "Образователна академния M-U-T" на пресконференция в БТА.
Инициативата стартира в България след три седмици и целта й е популяризирането на съществуващите в европейски мащаб технологии в сферата на управлението на отпадъци.
M-U-T залага на два основни метода в сметосъбирането и обработката на отпадъци - изгаряне и механично-билогично третиране. Изгарянето е най-популярният метод, но истината е, че той е икономически неизгоден и опасен за околната среда, коментират от компанията.
След изгарянето се получава до около 35% отпадъчен материал, който трябва да бъде депониран в специално обезопасени сметища. Освен това качеството на горимост на отпадъците е лошо и в процеса на обработка допълнително се добавят газ и други горими вещества.
От друга страна, билогично-механичната технология е по-безопасна за околната среда и по-изгодна, защото позволява още при сортирането на отпадъците да се извлекат вещества и вторични горивни елементи, които по-късно се използват в производството.
"В рамките на "Образователна академия M-U-T" общините ще имат възможността да се запознаят в детайли с технологиите и след анализ на ситуацията да изберат най-ефективното за тях решение за управлението на отпадъците. Искаме да срещаме компетентни партньори, които познават комплексните ни технологии, защото идеята ни е да реализираме дългосрочно партньорство с българските общини", коментира Ана Ленер, мениджър на M-U-T за Източна Европа.
От повече от 70 години M-U-T разработва, произвежда и поддържа съоръжения, които покриват изцяло процеса на управлението на отпадъци.
Компанията е лидер и в изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води и единствената в Европа, която предлага съоръжения за целия цикъл от сметосъбиране до окончателно депониране на отпадъци. Най-големият й клиент е община Виена.

Няма коментари: