понеделник, 26 май 2008 г.

Даниела Осиковска, основател на Обществения съвет по саморегулация на рекламите: Последни сме в Европа в рекламната саморегулация

Класа - 11 стр.
Даниела Осиковска, основател на Обществения съвет по саморегулация на рекламите: Последни сме в Европа в рекламната саморегулация

Доротея МЛАДЕНОВА


Създали сте Обществения съвет по саморегулация на рекламите преди 7 години. Защо той не проработи до днес, г-жо Осиковска?
- През 2001 година се занимавах много активно в областта на рекламата. Идеята да сформирам и регистрирам Обществен съвет по саморегулация се появи, след като видях как е организиран процесът в страните от Европа и САЩ. Оказа се обаче, че нашият пазар не беше готов за подобна инициатива. Саморегулацията в Щатите, от където черпех най-много информация, се заражда още през 1912 г. и в момента 145 офиса обслужват 24 милиона фирми. На нас очевидно ни трябваше доста време, за да стигнем до идеята. В крайна сметка тласъкът дойде от Европа.
Обявихте "старт на активната саморегулация на рекламата в България"? Какво точно представлява тази инициатива?
- Преди дни проведохме общо събрание на Обществения съвет за саморегулация в рекламата. Приехме 15 нови члена, сред които Leo Burnet, радио FM+, IntelFay Solutions u Peugeot България. Избрахме и нов управителен съвет, в който влязоха компании като Unilever, Kraft, Diageo, Publicis MARC, IAA и TBWA Sofia, SBS Broadcasting и Diema/MM TV Председател на сдружението стана Ели Герганова от Diageo. Европейският Алианс за рекламни стандарти (EASA) ни подаде ръка, за да активизираме процеса у нас. България остана на опашката в Европа заедно с Малта, Литва и Естония - единствените страни в Европа, в които все още няма саморегулация в рекламите. От друга страна, тъкмо България в лицето на комисар Меглена Кунева оглави защитата на потребителите в Европейския съвет. Всичко това ускори процеса. За това говори и желанието, с което в съвета се включиха някои от най-големите рекламни агенции.
Как на практика ще работи съветът?
- На първо време трябва да се увеличи членската ни маса. В съвета влизат и трите страни в комуникационния процес - рекламодатели, комуникационни агенции и медии. Важно е и да изработим и приемем кодекс за лоялна търговска практика в комуникациите. Трябва да има широк бизнес консенсус, създаден да защитава интересите на обществото. Саморегулацията е процес на доброволно ограничаване на правила и бизнес в интерес на обществото. Невинаги законовата уредба в дадена страна обхваща и защитава достатъчно добре интересите на потребителите на рекламен продукт. Понякога е много слаба, понякога - много силна. Добре развитото общество намира баланс между интересите на едните и на другите.
Общественият съвет по саморегулация ще може ли да спира реклами?
- Съветът не може да санкционира с методите на държавната администрация. Това не е наказателен държавен орган. Той ще препоръчва на компанията, която е негов член, че дадена кампания не е подходяща. Всяка организация, част от съвета, трябва да се съобразява с решенията му. Важно е и как ще се сработи с контролиращите органи. В Румъния например е подписан меморандум между саморегулационния съвет и местния СЕМ. В момента, в който Комисията за саморегулацията реши, че дадена реклама не трябва да се излъчва, регулаторът я спира.
Активната саморегулация на рекламата не започва ли от момента, в който всички играчи на пазара са се договорили да спазват правилата?
- Да, но първо трябва да има структура, която да организира процеса. Важно е след приемането на кодекса, той да се прилага. Това ще стане след създаването на няколко подкомисии, които се състоят от независими експерти. Първата е етичната комисия, която ще разглежда жалбите от граждани и организации. Втората е т. нар. Copy Advise. В нея предварително, преди да са пуснати, ще се разглеждат рекламните кампании.
Как се издържа такава организация?
- Саморегулационните органи по света се финансират от членски внос. Ние все още не можем да се издържаме така, защото нямаме голяма членска маса. Засега ще работим по проекти, подкрепени от Европейския алианс за рекламни стандарти и Центъра за развитие на медиите.
Сред членовете на Обществения съвет кои организации преобладават -българските или чуждите?
- Почти изцяло фигурират само международни организации. Те имат опита в тези процеси и са убедени в необходимостта от установяването им у нас. Добър знак бе, че на общото събрание присъства "Винпром - Пещера", които изразиха желание да се присъединят.
***
Визитка
Даниела Осиковска е създател и управителен директор на Boyden и на консултантската фирма TAURUS Consultants. Преди нея управлява комуникационните агенции Inter-partners Bulgaria (1992-1994), Lowe Lintas Swing -Communications (1994-1998) и Media Club/Initiative Media (1998-2001). Даниела Осиковска е магистър по икономика и по психология. Има завършени следдипломни квалификации по маркетинг, мениджмънт и управление на човешките ресурси В Австрия и САЩ. Присъства в галерията на Best Business Women на ООН. Член е на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, на управителния съвет на Асоциацията на рекламните агенции, IPRA Bulgaria и IAA Bulgaria. Създател е на Обществения съвет по саморегулация.

понеделник, 26 май 2008 06:15:17

Няма коментари: