сряда, 28 май 2008 г.

Web 3.0, или да зададеш въпрос на компютър

Пари - B&T - 3 стр.
Web 3.0, или да зададеш въпрос на компютър
Христо ЛАСКОВ

В интернет има толкова много информация, която е трудна за намиране Ако допреда появата на интернет имахме проблем с липсата на лесен достъп до информацията, в момента парадоксалното е, че потребителят не може да се ориентира в огромния поток от данни. Това казва Атанас Киряков, ръководител на Онтотекст. В последните 8 години се опитваме да работим именно върху този проблем. И успяваме, добавя той. Технологиите В основата на продуктите на Онтотекст е използване и разработване на базови семантични технологии и стандарти в областта на т. нар. семантичен уеб, известен още като web 3.0. А семантичният уеб позволява публикуване на структурирани данни, чийто смисъл е описан по начин, разбираем за хората. А вече и за компютри. Така в мрежата ще се публикуват и споделят бази данни, както днес това става с текстовете. А текстовият уеб ще бъде обогатен, така че да можем да търсим в него по смисъл, прогнозират от Онтотекст. Предимства Семантичните технологии позволяват на компютрите да достигнат по-висока степен на разбиране на смисъла и значението на информацията, която обработват. А това предоставя на потребителите по-добър начин да се ориентират в огромното количество информация и да намират неочевидни тенденции в практически неограничени обеми документи или интернет ресурси и услуги. Тоест, ориентирането в огромните масиви информация, които се намират и в момента в интернет, ще бъде улеснено значително. Междувременно дори и контекстуалната реклама ще стане още по-добре таргетирана от сега, което е добре и за потребители, и за рекламодатели.
сряда, 28 май 2008 06:33:07

Няма коментари: