вторник, 21 април 2009 г.

Печеливша е нестандартната реклама

Пари - 21 стр.
Печеливша е нестандартната реклама

Боряна НИКОЛАЕВА

Предизвикателството е с по-малък бюджет да направиш ефективна кампания
Изминалата година беше белязана от ръст на рекламния и PR пазар. Един от основните двигатели на този напредък беше банковият сектор. Как кризата променя комуникационните планове на банките? Къде и как ще рекламират през тази година? Това попитахме водещи специалисти от сектора у нас. Рекламата винаги е необходимост за активните, пазарно ориентирани компании, коментира за в. Пари Ваня Ирибаджакова, началник отдел Комуникации и корпоративен секретариат в Райфайзенбанк. Рекламата и PR са двете страни на една и съща монета и едното не бива да бъде за сметка на другото. По отношение на необходимостта от нови канали за комуникация Ирибаджакова е на мнение, че „всяко ново е добре забравено старо". Не мисля, че трябва да променяме правилата, а по-скоро да ги надграждаме и адаптираме, допълва тя. По отношение на рекламираните продукти акцентът пада върху депозити, кредити, кредитни карти за физически лица и малки и средни компании.
Възможност
Независимо от кризата рекламата винаги е била необходимост, коментира за в. Пари Мирослава Иванова, мениджър Бизнес комуникации в УниКредит Булбанк. Основната комуникация в банковия сектор в момента набляга на депозитни продукти. Нашата банка също инвестира усилено в тях, допълва Иванова. Предизвикателството в момента е да направиш максимално ефективни кампаниите въпреки по-малкия бюджет, с който разполагаш. Това означава да говориш на точните потенциални клиенти по адекватен начин. Хубавото е, че и медиите разбират трудностите на пазара и помагат на бизнеса с по-добрите си ценови предложения.
Нетрадиционно
Всяка нетрадиционна идея би била по-успешна в сравнение със стандартните форми, ако бъде подчинена на бизнес логиката и възвръщането на инвестицията. за България най-силната медия си остава телевизията, която е доста по-евтина в сравнение с другите европейски държави, допълва Иванова.
***
Текст под снимка
В момента не е удачно чрез реклама да се търсят емоционални подходи към клиентите, казва Мирослава Иванова

Няма коментари: