сряда, 22 април 2009 г.

Време за корпоративни поглъщания

Инвестор - България
Време за корпоративни поглъщанияПрез последните девет месеца цените на акциите на голяма част от публичните компании се понижаваха. Въпреки последното рали на пазарите акциите дори на компаниите, които са лидери в секторите, продължават да са с 20%-30% под нивата си от първото тримесечие на 2008 г. Същевременно правителствата наливат пари в икономиката с цел да стимулират кредитирането и насърчат потреблението.
Рецептата за поглъщания (M&A) се състой в евтино и достъпно кредитиране и ниски цени на акциите. Директорите на някои компании (Pfizer, PepsiCo, GlaxoSmithKline, Oracle и др.) виждат това като уникална възможност за стратегически поглъщания. Такива институции биха излезли от този икономически цикъл с по-силни пазарни и финансови позиции, запазвайки ликвидността и имайки достатъчно активи, които да използват като гарант за банково финансиране.
Уникалното за настоящия пазар е, че първо, частните инвестиционни фондове не са фактор в последните публични сделки, т.е. стратегическото поглъщане е лишено от спекулативни конкурентни действия и второ, нивата на ливъридж не са 8-11 пъти от наличния капитал (характерно за поглъщанията от периода 1999-2007г.), което увеличава шанса сделките да са успешни.
Същевременно кредитните пазари са все още скептични към участия в значими финансирания. Времето и разходите за due diligence са се увеличили, а задграничните поглъщания са по сложни и трудно осъществими. В случай на задълбочаване на икономическата криза този тип бърза експанзия на компаниите крие рискове и подобно на случая с поглъщането на Merrill Lynch от Bank of America, може да застраши стабилността на разрастващата се компания.
Поглъщанията имат шоков ефект върху цените на акциите и са възможност за печалба заради внезапната промяна на пазарния дял и силите на конкуренция в дадения сектор. През 2009 г. очакваме да видим някои значими сливания в сектора на продажби на дребно и финансовия сектор на компании, притиснати от рецесията, но стратегическите поглъщания биха се състояли главно в сектори като енергетика, технологии и потребителски стоки.
Историческите данни показват, че компании, които са съумявали да гледат отвъд икономическите кризи, са успявали да си осигурят лидерски позиции за времето след рецесиите. Поглъщанията биха предрешили лидерите и изоставащите компании за бъдещото десетилетие.

Няма коментари: