вторник, 27 януари 2009 г.

Бизнесът вече разбра силата на интернет рекламата

Пари - 21 стр.
Бизнесът вече разбра силата на интернет рекламатаМного често он-лайн версията на дадена медия е по-добра от традиционния й вариант
Госпожо Белогушева, какво е нивото на интернет рекламата у нас в сравнение с развитите пазари?
- По различни критерии сме или наравно с развитите пазари, или, както по-често се случва, ги догонваме. Един от най-важ-ните критерии, по които се мери интернет пазарът, е проникването на интернет сред населението. В България то вече е доста добро - около 35%. Това са доста добри резултати, защото максимумът, който може да се достигне, е 40%. Това превръща интернет в масова медия, той покрива същата аудитория, колкото и една телевизия. Разликата е, че например не достигаме толкова до пенсионерите, но в близко бъдеще и това ще стане. Интернет рекламата в сравнение с тази от традиционните медии има най-голям ръст. Причината за бурното развитие е, че се тръгва от много по-ниска база. Предимствата на он-лайн рекламата са ясни за все повече хора - интерактивност, измеримост, гъвкавост, по-личен контакт с потребителя. Надявам се и тази година да задържим нивата, които бяха през
2008 г. - около 80% ръст.
> Кризата отразява ли се на сектора?
- Да, в различна степен. Усети се в края на миналата година, защото декември по принцип е силен месец за рекламата, но този път не се случи така. Годината обаче започна силно. Имаме много заявки от големи фирми, които досега изобщо не бяха влизали в
онлаин пространството. Подтикнати от кризата, те търсят ефективни решения и за щастие едно от първите неща, за които се сещат, е онлайн рекламата. Надявам се нови играчи да влязат в сектора и да разберат ползата от този тип комуникации. Ако мениджърите са отворени към експерименти, те са готови да опитат с по-нетрадиционни начини за реклама. Вече има български компании, които използват блоговете, онлайн PR, маркетинг в социалните мрежи. Това са все още първи опити и не може още да се говори за ефективност, те играят ролята на допълващо звено към рекламната кампания, защото не са подходящи за всеки продукт.
> Кои са предимствата на онлайн PR?
- Той всъщност е още един инструмент, който PR практиците трябва да използват като допълнение
към кампаниите. Има доста плюсове като например това, че публикациите в онлайн медиите са трайни, а и моделирането на общественото мнение в онлайн пространството има много Голям ефект. Компаниите следят какво се пише за тях в блоговете, за да може да реагират навреме, ако се стигне до кризи с имиджа им.
> Какви тенденции очаквате да се наблюдават на пазара през следващата година?
- Подкастите все още не са толкова популярни тук, колкото са на Запад. Това са всъщност видеофайлове, които може да се гледат в интернет. Те може да бъдат новини, предавания, филмчета или музика. Това е тенденция, която смятам, че ще се засили. Онлайн видеото навлиза сериозно на пазара, по-скоро като част отуебсайтовете, а не с цел спонсориране на съдържанието. Това е много интересен начин дълго време и постоянно да привличаш вниманието на потребителите, но не по натрапчив начин. Друго, което мисля, че ще се случи, е, че ще се използват все повече инструменти за директен интернет маркетинг. На професионално ниво естествено, без да се злоупотребява с информацията и базите данни. Социалните мрежи като канали за реклама и комуникация ще бъдат с все по-силни позиции.
***
> Горица Белогушева завършва Връзки с обществеността в Софийския университет „Сб. Климент Охридски" преди около 8 години. Спомня си, че е била във втория випуск на тази специалност. Някои от преподавателите ни гледаха странно, когато говорехме за онлайн общности и интернет реклама, казва тя.
> Дълго време е работила като IT журналист в специализирани издания като в. Интернет, редактор
в сп. Хайком, което й позволява да опознае интернет средата от самото й Зараждане.
> Заедно с Жустин Томс пишат книгата „Първите в интернет", която разказва за първите стъпки на медията 8 България.
> Преди 4 години започва да работи за ABC Design, като в обсега на работата й влизат интернет рекламата. онлайн медиите и комуникациите в мрежата като цяло.
> От две години се е отдала на работа в сферата на онлайн маркетинга.
***
> Com On се отделя като самостоятелна структура от ABC Design преди две години.
> Позиционира се на пазара като компания, която се занимава изцяло с интерактивен маркетинг и онлайн реклама.
> В нейната сфера на дейност попада изработването на традиционна интернет реклама, онлайн PR и по-нестандартни комуникационни кампании.
> В Com On работят 7 души.
И тази година ръстът на интернет рекламата

Няма коментари: