неделя, 25 януари 2009 г.

Британски неволи

Класа - 16 стр.
Британски неволиИкономиката е с влошено здраве, но все още си стои на краката
Британците се сблъскват със сериозни неволи. Комбинацията от парализа на банковия сектор и световна рецесия е болезнена за отворената им икономика, силно зависима от международните финанси. През четвъртото тримесечие на 2008 г. БВП се сви с 1,5%, а през декември броят на безработните се е увеличил със 77 900 души спрямо предния месец. С нарастването на бюджетния дефицит се появиха опасения от валутна и фискална криза. Тези рискове са реални, но все още далечни.
Паундът пада непрестанно. Миналата седмица поевтиня с нови 7,3%, като за кратко достигна рекордно за последните 23 години дъно спрямо долара - $1,35. Както отбелязва Джим Роджърс, бивш бизнес партньор на Сорос, тенденцията най-вероятно ще се запази. Петролът и финансовите услуги вече не могат да захранват възходящото движение на паунда. Роджърс обаче греши, че Великобритания няма нищо за продан. Производството все още е сериозна сила и представлява по-голям дял от БВП в сравнение с финансовите услуги. Паундът определено не е над реалната си стойност.
При всички положения британците би следвало да се радват от поевтиняването на националната валута (стига то да не се превърне в свободно падане), тъй като ще подпомогне възстановяването на икономиката. Така вносът става по-скъп за британците, а износът - по-евтин за купувачите навън. За британците почивките в чужбина ще поскъпнат доста. Може би ще ги ободрят изказванията на френския финансов министър, който се оплаква от предимството, което слабият паунд дава на хората от Острова. Статистиката показва, че периодите на слаба английска лира са подходящи за купуване на акции в британски предприятия. Друг повод за притеснение са държавните финанси. Твърде свободна преди кризата, фискалната позиция на страната ще се влоши с нарастването на разходите за социално осигуряване и свиването на данъчните постъпления. А рекапитализацията на банките и гарантирането на кредитите изискват големи предварителни разходи и създават опасност от огромни пасиви. Това провокира опасения относно способността на Обединеното кралство да се финансира. Goldman Sachs обаче изчислява, че парите, необходими за покриване на загубите в банковия сектор, ще са 8% от производството. Така след спасяването на банките и изплащането на помощите за безработица Великобритания пак ще е с по-малък национален дълг като дял от производството, отколкото еврозоната. Инвеститорите, изглежда, са съгласни. Лихвите по британските държавни облигации все още са много ниски. Разликата между разходите по британския дълг и сигурния германски дълг е под дългосрочните средни стойности. Двете основни рейтингови агенции защитават репутацията на Великобритания като заемоискател. Правителството трябва да приема този тип кризи сериозно. Мащабното пускане на емисии дългови книжа тепърва започва и ако инвеститорите се изплашат, условията могат бързо да се влошат. Тези рискове обаче трябва да бъдат разгледани в по-широк план, а той ни подсказва, че те все още са далеч във времето и малко вероятни.

Няма коментари: