петък, 30 януари 2009 г.

Бизнесът осъзна ползата от Интернет

Икономически живот - 20 стр.
Бизнесът осъзна ползата от Интернет

Александър АЛЕКСАНДРОВ

Делът на компаниите, които използват електронна търговия и разплащания чрез мрежата, се увеличава
Решаваща роля за възстановяването от глобалната икономическа криза ще бъде развитието на информационните технологии. Това беше едно от ключовите послания в тазгодишната реч на създателя на Microsoft и доскоро най-богат човек на планетата Бил Гейтс. Мнозина експерти са склонни да се съгласят с технологичния гуру, но с добавката, че в сегашната ситуация завишените инвестиции в различни форми на Интернет присъствие, в инструменти за електронна търговия и нови софтуерни решения за бизнеса може да се окаже и печеливша формула.
Ефектът от новите инвестиции може да се почувства много бързо, защото ще се намалят разходите, ще се оптимизират редица дейности и ще се повиши качеството в обслужването на клиентите. Разбира се, Интернет ще съкрати някои работни места, но ще бъдат открити редица нови и именно увеличаването на броя на тези нови фирми и работни места, ориентирани към познанието и технологиите ще определи колко скоро всяка една страна ще излезе от сегашната криза.
Българското население традиционно е сред най-възприемчивите по отношение на Интернет, а последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) у нас показват, че въпреки кризата, през 2008 г. отново се наблюдаваръст в използването на ИКТ както сред домакинствата, така и в бизнес средите. Проучването на НСИ обхваща 4500 домакинства и 10 986 лица от различни региони на България, на възраст между 16 и 74 години.
Делът на предприятията, които имат достъп до Интернет в края на миналата година, е нараснал с 8% спрямо предходната 2007 г., сочи изследването. При това увеличението е в полза на малките нередните предприятия при които е съответно 11 % и 3%, докато големите компании с над 250 служители отбелязват лек спад от 1 % в осигуряването на Интернет достъп на служителите си. Най-голям е делът на заетите в малките предприятия (22%), които имат възможност да работят в интернет среда и да се възползват от възможностите на съвременните технологии. Отчетената тенденция за България е в синхрон с прогнозите на Европейската комисия, че развитието на малките и средните предприятия ще бъде ключов фактор в бъдещата икономика, базирана на знанието. Според представители на Интернет средите у нас ръстът на интернет потреблението ще се запази въпреки кризата и до известна степен дори заради нея. „Това, което търсят компаниите в условията на криза, е повишаване на ефективността при по-ниски разходи, а присъствието в Интернет може да им даде и двете. Освен това стартирането на бизнес в мрежата става много по-бързо, а всички знаем, че бързината е ключов фактор за успеха на всяка една компания в наше време", казва Методи Дреновски, управител на компанията за доставка на хостинг услуги „Суперхостинг.БГ". Според него глобалната мрежа позволява както на вече наложили се компании да достигнат до нови аудитории, така и на стартиращи фирми да постигнат много по-бърза възвръщаемост на средствата. Сега е моментът организациите, които все още не са представили дейността си онлайн, да го направят, защото статистиката на „Суперхостинг.БГ" показва, че през последните месеци се засилва посещаемостта на хостваните от нея сайтове, а сред ясно изразените тенденциие повишено търсенето на онлайн услуги фирмите все по-често използват Интернет както за маркетинг и реклама на собствените продукти, така и за тяхната директна онлайн продажба, за разплащания по електронен път и дори в отношенията си с държавната администрация, включително с Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Според данни на И-тернет системата ePay.bg налице е ръст на онлайн разплащанията през последните месеци, като за декември 2008 г. са отчетени 236 045 транзакции на обща стойност 11 789 560 лв. За сравнение през ноември 2008 г. са осъществени 209 441 плащания на стойност 9 670 549 лв. По данни на НСИ делът на компаниите, които са използвали услугите от типа е-правителство през 2008 г., се е увеличил с 13% спрямо предходната 2007 г.
От института отчитат също и ръст в търговията по Интернет който според авторите на проучването се дължи на безспорните предимства като бързина на регистрация, възможност за проследяване на резултата от поръчките и за доставки на място. Данните на НСИ сочат още, че все повече компании в България ориентират своята пласментна политика към използване на глобалната мрежа и делът на предприятията, които са получавали поръчки за продажби на стоки или услуги в Интернет, се е увеличил двукратно в рамките на една година (2%). Георги Мирчев, създател на първото българско решение от типа електронен магазин Summer Cart, е категоричен: „Стартирането на продажби по Интернет може едновременно да намали разходите на една компания, да увеличи значително нейната аудитория и обхвата на продажбите, повишавайки в крайна сметка конкурентоспособността й на един все по-глобализиращ се пазар. Засега малка част от бизнеса у нас се е възползвала от тази възможност, но темповете на развитие са много високи". Експертът, който е и управител на фирма „Мирчев Айдиъс", смята, че днес вее повече от традиционните аспекти на бизнеса мигрират към виртуалната мрежа и колкото по-рано българските фирми направят Крачка към продажбите в Интернет толкова по-добра позиция ще заемат на пазара. Нараства и броят на физическите лица, които използват Интернет. През миналата година относителният дял на населението, възползвало се от възможностите на новите информационни технологии, се е увеличил с 6%, а 43% от лицата в България са посочили, че са използвали компютър, информира още НСИ. Оказва се, че всяко четвърто домакинство в България е имало достъп до мрежата през 2008 г. Значимостта на тези показатели за развитието на икономиката ни е голяма, тъй като използването на компютри и Интернет е предпоставка за придобиване на нови умения, за подобряване на комуникацията и наличните информационни ресурси, както и за използването на различни нови електронни услуги. Увеличаването на броя на лицата и домакинствата, използващи глобалната мрежа, на практика означава и по-добри възможности за бъдещо развитие за онези компании, които отсега разработват своите инструменти за електронна търговия. Според специалисти от ИТ бранша, тези тенденции ще продължат възходящата си посока и през тази година, поради появата на много нови Интернет технологии, способни да спестяват разходи и да оптимизират работата, както и поради по-достъпните инструменти за създаване на сайтове или за стартиране на електронни магазини. „Една от причините много фирми все още да не са стартирали онлайн бизнес, е убеждението, че тази крачка е свързана с много скъпа инвестиция", казва Методи Дреновски и добавя, че това не е непременно вярно, защото вече има много нови системи за управление на съдържанието като Wordpress, Drupal, Joomla! или е 107, които са качествени и достъпни дори за непрофесионалисти. Сред сегментите, които ще продължават да се радват на ръст, са тези на Интернет телефонията, софтуерът за електронна търговия, решенията за управление на отношенията с клиентите, услугите за сигурност на фирмената информация и вир-туализацията.
МАСОВИЯТ ПРОДУКТ НА БЪДЕЩЕТО
Анализите на международната агенция IDC показват, че виртуализацията ще се превърне в масов продукт през 2009 г., поради наличието на нови сървърни системи, както и ценовата чувствителност на българския пазар. Изборът на мениджърите обаче в много по-голяма степен отпреди ще се диктува от цената на новите технологични продукти, както и тяхната ефективност, за сметка на марката и престижа, който носят те на компанията.
РЪСТ
По данни на НСИ една трета от населението в България „сърфира" В Интернет всеки ден или поне веднъж седмично за различни цели или дейности. От него най-активно е подрастващото поколение от 16 до 24 години - 29%, следвано от лицата между 25 и 34 години, които представляват 27% от населението, използващо редовно глобалната мрежа. Любопитно е също, че относителният дял на висшистите, работещи активно с Интернет, е 68%, докато от лицата със средно образование 32% „сърфират" всеки ден или поне веднъж седмично. От лицата, които са използвали Интернет през първите три месеца на 2008 г., 24% са използвали услугите от типа е-правителство за получаване на информация от публичната администрация или с цел изтегляне и изпращане на официални формуляри.
Текст под снимка
Най-активно В Интернет е подрастващото поколение от 16 до 24години, показва последното проучване на националната статистика.

Няма коментари: