четвъртък, 29 януари 2009 г.

Yahoo с по-добри резултати от очакваните

Класа - 22 стр.
Yahoo с по-добри резултати от очакванитеYahoo Inc. отчете загуба за четвъртото тримесечие, но резултатите на компанията преди еднократни отчисления са по-добри от очакванията на анализаторите, информира CNN Money. Нетната загуба е в размер на 303 млн. долара, или 22 цента на акция, за трите месеца, приключили на 31 декември, в сравнение с печалба от 206 млн. долара, или 15 цента на акция, за същия период година по-рано. Ако бъдат изключени определени еднократни отчисления, като това за 108 млн. долара, свързано с преструктурирането на компанията, и отчислението В размер на 488 млн. долара, свързано с положителната репутация, Yahoc обявява печалба от 238 млн. долара, или 17 цента на акция. Продажбите за четвъртото тримесечие падат с 1%, до 1,8 млрд. долара. За цялата година Yahoo отчита печалба от 424 млн. долара, или 0,29 долара на акция.

Няма коментари: