вторник, 27 януари 2009 г.

Сделки на медийния пазар са малко вероятни

Пари - 23 стр.
Сделки на медийния пазар са малко вероятниПрез 2008 г. редица сделки по сливания и придобивания станаха факт в българския медиен сектор. Пряк ефект от кризата обаче беше замразяването на продажбата на ЬТУ през октомври с оглед изчакване на по-добра цена в бъдеще.
В краткосрочен план други сделки на българския медиен пазар са малко вероятни освен евентуални продажби и консолидиране на малки кабелни оператори или регионални интернет доставчици, които изпитват финансови затруднения. Подобни придобивания са интересни по-скоро за специализираните инвестиционни фондове, които разполагат със свободен финансов ресурс и биха се възползвали от възможността за купуване на подценени активи. Едва
ли ще се заинтригуват стратегически инвеститори, чиято основна цел ще бъде запазването на пазарните дялове и позиции на съществуващите операции.
Към момента най-засегнати от кризата както в глобален мащаб, така и в България са печатните издания. Свиването на семейния бюджет в период на рецесия и принципно намаляващата популярност на печатните медии в полза на електронните и онлайн медии ще окажат влияние върху спада на приходите на издателите на печатни медии.
Очакваното свиване на бюджетите за реклама от страна на рекламодателите като част от мерките за намаляване и оптимизиране на разходите най-вероятно ще доведе до изостряне на конкуренцията между телевизионните компании в страната в борбата им за рекламодатели. Ще има и намаляване на цените за реклама. Очаква се коригиране и отрезвяване на смятания от специалисти за надценен рекламен пазар в България.

Няма коментари: