петък, 3 април 2009 г.

Държавно предприятие ще отговаря за цифровизацията на БНТ и БНР

Класа - 11 стр.
Държавно предприятие ще отговаря за цифровизацията на БНТ и БНРКомпанията ще се финансира от бюджета и собствени приходи
Ново държавно предприятие ще се занимава с цифровизацията на БНТ и БНР. Това е заложено в проект на закон за публичното радиоразпръскване, който правителството одобри и го предлага за одобрение на Народното събрание. Това съобщиха от правителствената информационна пресслужба, цитирани от БТА. Предприятието се казва Национална компания "Обществено цифрово радиоразпръскване". Основната му дейност е осъществяването на електронни съобщения чрез изграждане, поддържане, развиване и експлоатация на електронна съобщителна мрежа за на-земно цифрово радиоразпръскване на програмите на БНТ и БНР. С цел осигуряване на ефективна конкуренция, за компанията са въведени определени ограничения: държавното предприятие не може да бъде радио и тв. оператор по смисъла на ЗРТ; не може да участва в търговски дружества, които по занятие създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи; няма право да изгражда и експлоатира електронна съобщителна мрежа за пренос на радио и телевизионни програми; няма право да разпространява други програми, освен създадените от БНТ и БНР като обществени оператори.
Органи на управление на държавното предприятие са министърът на финансите, управителен съвет и изпълнителен директор. Членовете на Управителния съвет на Националната компания "Обществено цифрово радиоразпръскване" ще бъдат назначавани с указ на президента на България по предложение на министър-председателя, като техният мандат е пет години. Със законопроекта са определени и правомощията на органите за управление на държавното предприятие. Компанията се финансира от държавния бюджет, като може да формира и собствени приходи - от обществените оператори, чиито програми се разпространяват чрез мрежата за наземно цифрово радио-разпръскване и приходи от търговска дейност. Възнаграждението, което БНТ и БНР. ще заплащат, ще включва цената за покриване на разходите по поддръжка и развитие на мрежата, както и обичайната печалба по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Освен цифровото излъчване на двете обществени медии, държавата ще гарантира изграждането на електронна съобщителна мрежа за пренос на радио и тв. програми. За целта ще бъде създадено и друго търговско дружество с държавно участие, чийто предмет на дейност е изграждане, развитие и експлоатация на електронната съобщителна мрежа за осъществяване на електронни съобщения със статут на национален инфраструктурен обект. Мрежата за пренос ще бъде използвана от всички радиа и телевизии.
В дружеството държавата ще притежава не по-малко от 50 на сто от капитала, което може да бъде и не парична вноска.

Няма коментари: