сряда, 1 април 2009 г.

Софийски интернет доставчици се сливат

Дневник - 22 стр.
Софийски интернет доставчици се сливат

Калина КАЛЧЕВА

Powernet Telecommunications купи Airbites
Интернет доставчикът Powernet финализира сделката за придобиване на по-малката мрежа на Airbites, съобщи управителят на Powernet Димитър Хинков. През 2006 г. „Бали студио“ и SpeedNet бяха купени и слети от AirBites, международна телеком група, която е дъщерна на швейцарската Swisscom и оперира в Полша, Словакия, Украйна и Румъния. Тогава абонатите на компанията бяха около 15 хил. души. В момента по официални данни броят им е малко под 6 хил. Компанията е сочена в сектора като пример за недостатъчно успешно сливане на изкупените по-малки мрежи. Подробности по финансовата страна на сделката все още не са оповестени. Самият LAN доставчик
Powernet от своя страна през 2008 г. стана собственост на словенския инвестиционен фонд P&S East Growth Luxembourg, който изкупи две големи мрежи - Bol.bg и едноименната Powernet. Абонатите на компанията по официални данни са около 30 хил. Досега в Powernet са вложени 7.5 млн. евро. Сделката се сключва в момент, когато Powernet търпи кадрови промени и проблеми. Миналата седмица 60 техници от компанията обявиха исканията си за административни реформи и подадоха протестни предизвестия за напускане. Те настояваха за работещ средносрочен технически план за развитие, както и за смяна на ръководството на компанията в лицето на управителя Димитър Хинков. Техниците изтъкват именно фокуса единствено върху търговско развитие за сметка на инфраструктурни подобрения като основна грешка. Ответната реакция от страна на ръководството на Powernet беше да подсигури резервен екип от технически персонал, за да гарантира дейността си при евентуално оттегляне на персонала. За целта LAN доставчици извън София изпратиха резервни екипи в петък, 24 март. Около 50% от протестиращите са се върнали на позициите си. Със сигурност трима от петимата технически отговорници по райони са отстранени. Наскоро компанията се е разделила и с техническия директор Петър Даскалов, както и с маркетинговия си директор Георги Атанасов. Безпрецедентният за сектора случай на корпоративен протест е окачествяван от едни като част от външна провокация, а от други като опит за прекратяване на управленски проблеми в комуникацията, администрацията и технологическото развитие на компанията. Според Димитър Хинков процесът на обединяване на придобитите от P&S East Growth Luxembourg LAN мрежи e приключил и тепърва предстоят нови значителни инвестиции в инфраструктура. Как обаче Powernet ще се справи с още едно сливане в такъв кратък период от време не е ясно. Съдбата на Airbites е показателна за проблемите, които окрупняването на компании в сектора води след себе си.

Няма коментари: