петък, 3 април 2009 г.

СЕМ прати отчета си в парламента

Монитор - 18 стр.
СЕМ прати отчета си в парламента419 радио- и тв програми съставят електронна медийна среда у нас. Това е първата цифра в отчета на Съвета за електронни медии за 2008 година, който от вчера е по пощенските кутии на депутатите. От тях 199 са радиопрограми и 220 - телевизионни.
Според рекапитулацията на територията на България се разпространяват наземно 157 радиопрограми, а 42 - по кабел. От 220-те тв програми могат да се гледат по кабел и сателит, а 7 са ефирни.
Както показва отчетът, в страната ни са лицензирани още 197 далекосъобщителни оператора, които използват ограничен честотен ресурс и разпространяват програмата си по наземен път. Броят на изградените кабелни мрежи е 1800, поддържани от 635 далекосъобщителни оператора и 23, чиито програми се разпространяват чрез сателит.
"Обликът на медийната среда се формира главно чрез радио- и телевизионните програми, но той вече е неотделим от пазара, а вече и от интернет сайтовете на големите електронни медии, радио- и телевизионните излъчвания онлайн, както и рекламата онлайн", пише в отчета на СЕМ. Според него 2008 е година на "бурно развитие на медийния пазар". Като водещи са тенденциите на сливания и окрупняване, на смяна на медийна собственост, довели до съществени промени в бранша.
В отчета на СЕМ е отбелязан и смяната на собственика на Нова тв, както и продажбата на ТВ 2 и Ринг. Отчетено е също издаването през 2008-а на 18 радиолиценза и 17 регистрации на нови тв програми. .

Няма коментари: