събота, 30 май 2009 г.

Спаси медиите, спаси журналистиката

Поглед - 20 стр.
Спаси медиите, спаси журналистиката

Бисера ЗАНКОВА, БЪЛГАРСКИ ДЕЛЕГАТ НА CDMC*

Интернет убива слуховете, които са източник на информация в традиционна среда
Годишната среща на EFJ се проведе във Варна от 15 до 17 Май 2009 г. под мотото: „Спаси медиите, спаси журналистиката", в условията на драматичните финансови промени в целия свят. Журналисти от различни страни изразиха подкрепата си за усилията на европейския клон на IFJ, насочени към осигуряване на по-добри условия за живот и работа на журналистите и за независими медии.
Днешните медии са фактор, който е комплексен, променлив, медиатизиран и повлиян до голяма степен от технологиите и изобилстващата с конфликти сфера на публичното пространство, в което много често се явява като четвърта власт, която може да наклони везните при противоречиви права и интереси. Обществената функция на медиите става по-широка като обхват и независимо от разпространението на информация, мнения и забавления, преследва цели, които принадлежат към хуманитарния и културен прогрес на обществото, като поддържане на диалог между личностите, културите и религиите, утвърждаване на човешките права и демократично гражданско общество и спечелване на доверието на обществото чрез професионални и обективни репортажи. Новите задачи поставят съответно и нови отговорности, които превръщат журналистиката в професия, която е мултифункционална и която изисква като цяло нови умения и знания, отдаденост и висока духовна отговорност. Етиката на тези нови журналисти, които са отдадени на професията си, се споменава изрично в Декларацията за протекция и огласяване на разследващата журналистика на СМ от 26 септември 2007, в която се посочва че разследващите журналисти помагат да се създаде активна и знаеща гражданска прослойка и също така спомагат за информираността на общественото съзнание като цяло.
Новата комуникационна среда прибавя нови предизвикателства, тъй като предполага овластяване и специално обучение при използване на нови комуникационни услуги и платформи.
За да могат журналистите да работят ефективно в условията на тази нова и комплексна медийна среда, те трябва да се чувстват свободни и сигурни.
По време на дискусиите на годишната среща на МФЖ във Варна, участниците размениха мнения по отношение на огромните промени в глобалната медия и журналистика. Мнението на делегата от Кипър беше, че най-важното в условията на разтърсваната от кризи съвременност е да се инвестира в журналистика от високо качество.
Докато при използването на традиционните медии ние можем да си дадем ясна сметка за паричния баланс на приходите, когато се работи по интернет печалбата не е ясна.
Интернет включва само част от обществото в общата дискусия, също така в мрежата можем да говорим за директно манипулиране, както и за повишаване на степента на политизация. Обществената роля на участието на BBC on-line предлага на електронния форум класическите стойности на тази институция, и осигурява по-високи стандарти на информацията, която се предлага. Също така се издигнаха гласове в подкрепа на новите комуникационни офиси, като аргументите които се представиха бяха извлечени от това уникално участие на този тип медия.
Някои участници повдигнаха въпроса за критериите, по които се прави разлика между новите и традиционни медии. Паскал Риш отговори, че най-голямото предизвикателство на днешния ден е как да се установи по-високо качество в интернет. Това може да стане единствено ако критериите се прилагат еднакво към съдържанието, в интернет. Понякога интернет убива слуховете, които би могло да се използват като източник на информация в традиционна среда.
При обмяната на мнения относно решенията, някои делегати изразиха мнение, че диги-тализацията е дала отражение върху информацията, която се е превърнала в евтина стока и че журналистите са се превърнали в хора за всичко. Тяхното мнение е, че мултифункционалността на професиите в медиите нарушава правата им на журналисти, да бъдат третирани справедливо и да имат добри заплати.
* CDMC - Управителен комитет по медии и нови комуникационни услуги на Съвета на Европа.

Няма коментари: