петък, 29 май 2009 г.

СЕМ не видя нищо нередно в рекламата "Борисов/Костов"

News.bg - У нас
СЕМ не видя нищо нередно в рекламата "Борисов/Костов"Съветът за електронни медии изпрати писмен отговор до политическа партия ГЕРБ във връзка с подадената жалба относно излъчването на телевизионния клип на партия Нова Зора.
Припомняме, последната стартирал кампания, в която чрез билбордове, рекламни банери, клипове по националните телевизии и радиа се обяснява, че който гласува за ГЕРБ, гласува за Иван Костов.
В изпратената позиция, се посочва, че СЕМ оценява усилията на онези електронни медии, които не дават трибуна на агресивни, негативни послания, целящи отричането на личности или партии.
Относно твърдението, че този политически клип „директно е насочен към честта и достойнството на Бойко Борисов", в медийния закон няма ограничения за използването на вече създадени фотографии и видеоизображения на отделни лица.
Посочените от партия ГЕРБ внушения, както и оценката за клеветнически и манипулативни твърдения в съдържанието на посланието, насаждането и формирането на омраза към личността, са от областта на субективните възприятия и СЕМ няма право чрез тяхното тълкуване да формира позиция.
Противното би означавало, че той ще заеме страна в политическата кампания, допълват от там.
Съветът за електронни медии не намира основания за извод, че посоченото в жалбата на ГЕРБ политическо послание действително нарушава цитираните в нея разпоредби на Закона за радиото и телевизията.
Същевременно СЕМ потвърждава принципното си неодобрение на всяка предизборна кампания в медиите, в която сблъсъкът на идеи по същество бива изместен от черни ПР послания, които нарушават правилата на журналистическата етика.
СЕМ прие и писмен отговор на писмо от Нова телевизия относно съответствието на предизборен клип на партия Атака на изискванията на ЗРТ.
В него се казва, че клипът на Атака съдържа визуални и вербални послания, които препращат към определени исторически факти. Не би могло да се твърди, че символното им представяне на телевизионния екран съдържа елементи на някакъв вид противопоставяне или подбуждане към ненавист, основана на религиозен или национален признак, разясняват от СЕМ.
В Препоръка на Комитета на министрите от 2007 г. относно медийното отразяване на избирателни кампании се казва, че по време на предизборни кампании трябва да се насърчава и улеснява многообразието от изразени мнения чрез електронните медии.
В нея се посочва, че регулирането в държавите-членки трябва да включва принципа за честно, балансирано и безпристрастно третиране на политическите партии от електронните медии, допълват от съвета.

Няма коментари: