вторник, 26 май 2009 г.

Publicis MARC спечели конкурс за социална кампания

Дневник - Компании&Финанси - V стр.
Publicis MARC спечели конкурс за социална кампанияPR агенцията Publicis Consultants MARC спечели конкурс на Националния център по опазване на общественото здраве за национална информационна кампания за рисковите фактори, влияещи върху здравето и развитието на децата. Образователната инициатива е насочена към повишаване на информираността на обществото за употребата на вредни вещества, негативното влияние на обкръжаващата среда, начина на живот, социалните фактори и др. PR агенция Publicis ще се ангажира с координацията и подготовката на информацията по различните теми, публични събития и дискусия.

Няма коментари: