вторник, 26 май 2009 г.

Р. Дзангранди: Българският PR пазар е на нивото на западноевропейските

Инвестор - България
Р. Дзангранди: Българският PR пазар е на нивото на западноевропейските

Десислава Попова

Роберто Дзангранди е президент на европейската PR конфедерация (CERP). Създадена през 1959 г., CERP обединява национални и професионални PR асоциации от цяла Европа.
Дзангранди има дългогодишен опит в сферата на връзките с обществеността, работил е и като финансов журналист и е един от основателите на италианската мрежа за корпоративна социална отговорност.
Дзангранди беше в София във връзка с Третия PR фестивал в България и беше член на журито на конкурса PR Приз 2009. След негова лекция в рамките на фестивала го попитахме за оценката му на българския PR пазар и прогнозата му за развитието на сектора като цяло.
- Г-н Дзангранди, това първото Ви посещение в България ли е?
- Не, не съм тук за първи път, познавам страната добре.
- Тогава значи бихте могли да проследите развитието на българския PR пазар през последните няколко години? Какви тенденции виждате, положителни или отрицателни са те и как бихте коментирали качеството на професионалистите в сектора у нас?
- Преди всичко, нека направя уточнението, че не съм експерт по българския PR пазар. И да, бих могъл да проследя развитието на пазара. Смятам, че то е забележително и следва типичния модел за отварящите се пазари.
- Който е?
- Пресагентство (т.е. създаването на публичност чрез връзки с обществеността - бел. а.), силни връзки с медиите, основна реклама, продуктова реклама, последвани от усъвършенствана еднопосочна комуникация, информация, по-широко разкриване и по-голяма способност от страна на клиентите и PR консултантите да намерят най-добрите възможни начини за увеличение на влиянието на своите комуникации.
- Така че, ако ме питате за степента на развитие на българския комуникационен пазар, той е на нивото на западноевропейските стандарти. Казвам това, защото се запознах в детайли с 28-те проекта, които участваха в събитието PR Приз. Има много добри комуникационни практики в тези проекти.
От друга страна, това, което средният PR консултант в България би могъл да подобри, е да не бъде срамежлив и да подхожда иновативно към комуникационните инструменти.
- Да приемем ли това като Вашия съвет към специалистите тук?
- Да, нека не бъдат срамежливи. Ако си срамежлив, не добавяш стойност към продукта си. И не помагаш на клиента. Да не бъдат срамежливи означава да експериментират и да подобряват различните техники. Да не бъдат срамежливи при осигуряването на достъп на обществеността до клиентите. Това вече се случва, виждам го в проектите.
- Какво е мнението Ви за интернет и за неговата роля в сектора?
- Ролята му не трябва да бъде надценявана. Интернет дава нови форми на комуникацията, но традиционните инструменти ще си останат много години. Няма да направи революция. Вижте какво стана със Second Life. Започна като тотална революция, всички по-големи компании го използваха, като си мислиха, че това е решителното оръжие за връзка с обществеността. На никой обаче вече не му пука за Second Life.
Мисля, че различни сайтове, селекция от някои сайтове, някои социални медии могат да се ползват в комуникационния микс. Те трябва да са част от микса, няма да заместят традиционните.
- Ако не разглеждаме интернет като инструмент обаче, а по-скоро като явление, което би могло да окаже влияние върху комуникационните процеси, давайки например възможност на индивидуални хора да организират групи с определено мнение?
- Абсолютно е така, да, но не е заместител на традиционните инструменти.
- Накрая бихте ли направили прогноза за развитието на сектора като цяло?
- Малко стагнация, тоест поне една година редукции на бюджетите, или нека го наречем бюджетна ефективност, по-голяма селективност на PR инструментите, и след това постепенно рестартиране заедно с икономическото възстановяване.
Но този път ще бъде възможност за хората от връзките с обществеността да преквалифицират своя подход, да се раздели „стоката“ в пиара (което е пресагентство, връзки с медиите, организиране на събития и т. н.) и да се добави отгоре един по-добър слой, ниво на сътрудничество и стратегически консултации.
- Бихте ли се ангажирали с някакви срокове на този застой и рестарт на пазара?
- В сектора на връзките с обществеността данните за различните страни не са хомогенни. Но според някои прогнози бих казал, че 2009 година няма да има абсолютно никакъв ръст, ако не бъде отчетена и редукция, 2010 година може да е стагнация и виждам рестарт на пазара през 2011 г. Това е лично мое мнение на базата на различни цифри, които съм виждал.

Няма коментари: