понеделник, 25 май 2009 г.

Д-р Веселин Благоев, председател на Българската асоциация по маркетинг: Бизнес управлението е специалността на бъдещето

Пари - 21 стр.
Д-р Веселин Благоев, председател на Българската асоциация по маркетинг: Бизнес управлението е специалността на бъдещето

Боряна НИКОЛАЕВА

Образованието трябва да дава на студентите възможност да се впишат успешно в бизнес средата
***
Визитка
> Веселин Благоев е завършил инженерство, по-късно е специализирал математика, икономика и управление. има докторска степен в областта на маркетинга и иновациите.
> преподава във Висше училище Международен колеж, Добрич (International University College), който работи по програма на
портсмутския университет, а обучението се извършва на английски език.
> Той е председател на Българската асоциация по маркетинг. Бил е главен секретар на Министерския съвет, главен изпълнителен директор на банка, директор на Агенцията за приватизация. От 1998 г. ръководи International University College софия. Член е на управителния съвет на Форума на бизнес лидерите и президент на Business Week България.
> Веселин Благоев издава първия учебник по маркетинг в България и е автор на редица учебници и публикации.
> Господин Благоев, какво ще посъветвате младите хора - образование у нас или в чужбина?
- Аз лично съм привърженик на образование, което като модел и стандарт идва от западните държави, но се реализира в България. Смятам, че у нас трябва да постигнем качество на обучението и ефективност на образованието, което да направи нашите студенти конкурентоспособни. Образованието у нас не бива да отстъпва на това на Запад и основно изискване към него e да подготви такива студенти, които да могат спокойно да се реализират в своята сфера. Това е и основната идея на International University College, който съществува вече 17 години у нас.
> Кои са основните недостатъци на висшето образование в България?
- Необходима е подготовка, която да позволи на студентите в следващите 10-15 години да се впишат успешно в бизнес средата. Проблемът с висшето образование не само в България, но и в целия свят е, че преподавателите се опитват да залагат много на теорията. Така студентите получават добра теоретична основа, но имат известни затруднения, когато трябва да вземат решения в реалния бизнес. А в компаниите няма време за общотеоретични постановки, там се изисква бързо и адекватно действие. Оттам идва и противоречието - преподавателите изместват нещата към теорията и липсва интерес към практическите знания и умения.
> След края на рекламата и маркетинга, които познаваме, може ли да очакваме и край на образованието, което познаваме?
- Може, разбира се! В крайна сметка светът се променя страшно динамично и ние сме малка част от глобалните процеси. Нововъведенията, които се раждат в някоя точка на света, много бързо стават достояние на всички и влияят на потребителите по неподозирано силен начин.
> Кои ще бъдат професиите, които ще са най-актуални през следващите години?
- Няколко са направленията, които ще привличат вниманието на младите хора и които ще бъдат много актуални в бъдеще. Едната е здравеопазването, което включва развитието на изследователска дейност, нови технологии в медицината и др. Друга сфера, в която ще има драматични промени, е тази на нанотехнологиите и новите енергийни източници. Предстоят интересни промени и в областта на металургията. От гледна точка на бизнеса все по-голямо внимание ще се отделя на общото управление, т.е. специалността бизнес администрация ще бъде все по-актуална. Маркетинг, управление на иновациите, управление на промяната и теми като лидерството, управлението на човешките ресурси, работата в екип са дисциплини, които предизвикват все по-голям интерес.
> Вие сте експерт, кажете грешка ли е в условията на криза компаниите да съкращават първо маркетинг бюджетите?
- Грешка е, ако се съкращават неразумно, не е грешка, ако се действа внимателно. Има една много интересна мисъл на тази тема „Знам, че 50% от парите ми за реклама отиват на вятъра. Не знам само кои 50% точно.” В момента всички компании се опитват да оптимизират разходите и да повишат ефективността на кампаниите си.

Няма коментари: